Geloof – iets om op te vertrouwen

Geloof, een geschenk dat ons ten goede komt

Hoe kunnen wij, met zoveel geloofssystemen en religies in de wereld, ooit weten welk het juiste is? Dat is geen makkelijke situatie. Maar wist u dat elk menselijk wezen geboren is met het vermogen hoop te hebben, hoop dat er ooit iets goeds zal gebeuren. Sommigen maken hun eigen geloof, anderen ontvangen de kracht om te geloven daar waar de mens geen uitweg meer ziet. Iedereen kan geloven dat er ondanks huidige, moeilijke situaties, betere tijden in het verschiet liggen.

De Hebreeuwse oorsprong van het woord geloof

Het Hebreeuwse woord אמון (emoen) betekent ‘geloof’, maar ook ‘waarheid’ en ‘getrouwheid’. Hebreeuwse profeten zoals Jesaja beschrijven de Eeuwige als volgt: "Eeuwige! U bent mijn G’d, ik verhoog U, Uw Naam loof ik, want U heeft wonderen tot stand gebracht; aloude voornemens in waarheid en trouw uitgevoerd.." (Jes. 25:1 1). Jesaja gebruikt hier het woord אמונה (emoena) omdat hij geleerd heeft in de Eeuwige te geloven nadat hij Zijn Wezen heeft leren kennen.

Amen, ik geloof!

Zou u niet graag in een G’d willen geloven, die getrouw genoemd kan worden, op wie u zich kunt verlaten en op wie u in vertrouwen kunt rekenen? Dit Hebreeuwse woord verzekert ons ervan, dat ons geloof in deze G’d, de G’d van Awraham (Abraham), Jitschak (Isaak) en Ja’akov(Jacob), waarheid betekent. Het betekent dat deze G’d getrouw is en altijd dezelfde, Iemand in wie wij kunnen geloven (אמן, aman). Iemand tegen wie wij אמן (Amein) kunnen zeggen, wat betekent: ik ben het er met mijn gehele hart mee eens.

Geloof betekent vriendschap

Wat betekent dat voor ons? Als wij kunnen kiezen in welke G’d wij geloven en in welk religieus systeem, dan willen wij diegene die ons datgene geeft wat wij werkelijk nodig hebben. Iemand, die wij werkelijk kunnen vertrouwen (אמן, aman). Voor zo’n G’d kunnen wij onszelf openstellen. Met Hem wij kunnen onze problemen delen. Hem kunnen wij onze fouten en tekortkomingen belijden.

Geloof: naar elkaar toegroeien

Omdat deze G’d getrouw is aan Zijn woord zal Hij ons in tijd van nood niet in de steek laten. Als dat wat Hij doet hetgeen is wat Hij zegt en dat wat Hij zegt hetgeen is dat Hij doet, zijn Zijn woorden waarheid. Die waarheid kan ons veranderen in mensen die een persoonlijke relatie met Hem hebben. Waarachtige en vertrouwelijke relaties laten iemand nooit onveranderd. In tegendeel, de twee betrokken partijen gaan daardoor meer en meer op elkaar lijken.

Geloof betekent ondanks alles stabiliteit

Wij zien dat er mensen zijn, die hun eigen geloof scheppen, zichzelf iets wijs maken, terwijl anderen hun geloof ontvangen van de G’d die alleen maar getrouw kan zijn. Het klopt, de Eeuwige heeft Zijn begrenzingen: Hij zal niet liegen. Maar daardoor hebben wij het voordeel, in geloof te groeien en vrede en stabiliteit te ontvangen. Dat maakt het gemakkelijk om te kiezen in welke religie en in welke G’d wij geloven. Het is de G’d van Israël, die Zijn volk altijd heeft bewaard, altijd zal bewaren en altijd trouw zal zijn, onder iedere omstandigheid. Waar anders vindt men tegenwoordig zo’n belofte?

 


 

1 Nederlandse vertaling naar de Complete Jewish Bible door David H. Stern