Handboek Christelijk Nederland kardinaal fout

Volledig fout
Door de schrijvers E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg is een boek uitgegeven dat zij hebben genoemd: Handboek Christelijk Nederland. De schrijvers wekken met de benaming “Handboek” de indruk volledig te zijn geweest. Zonder toestemming is ook onze Joodse gemeente Beth Yeshua hierin opgenomen. Hiermee tonen deze schrijvers aan volledig fout te zijn geweest.

Verkeerde beeldvorming
Zonder zich te verdiepen in Messiasbelijdend Jodendom hebben zij hun lijst uitgebreid met een Joodse gemeente als de onze. Daarmee hebben ze gescoord, maar tevens gefaald. De schrijvers hadden haast en daardoor geen tijd om zich te wijden aan het vinden van de waarheid. De feiten zijn anders dan zij trachten weer te geven. De beeldvorming is geweld aangedaan.

Triomfantalisme met verscholen antisemitisme
Of, wat erger is, ze hebben de foute theologie die leert dat iedereen die Yeshua erkent als de Messias, een Christen is. Dat is het triomfantelijke karakter van het Christendom dat annexeert, waar maar mogelijk.
Of, nog erger, hier blijkt het, zij het niet openlijk uitgesproken, antisemitisme dat leert, dat Joden die in Yeshua geloven hun “achtergrond” achter zich moeten laten en zich bij de “kerk” dienen te voegen. De heren Hoekstra en Ipenburg hebben hun werk niet goed gedaan.

Rectificatie vereist
Beth Yeshua is een Joodse gemeente en hoort niet in het “Handboek” thuis. Daarmee zet Beth Yeshua zich niet af tegen Christenen, maar wel tegen schrijvers die onverantwoorde en misleidende resultaten presenteren aan het Nederlandse publiek. Een rectificatie van hun kant is vereist.