Hartelijk gefeliciteerd, Israël en Jeruzalem!

Dit jaar 2007 is het 40 jaar geleden dat Jeruzalem, de hoofdstad van de staat Isra�l, de niet meer kunstmatig verdeelde hoofdstad werd. In juni 1967 werd Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van het land Isra�l, dat dit jaar 60 jaar opnieuw bestaat als officieel internationaal erkende staat. Dit jaar zal dat heuglijke feit overal ter wereld worden gevierd, van Londen en Duitsland tot Canada en de Verenigde Staten van Amerika, tot Oostenrijk en Japan aan toe.

De eerste stap van Isra�l was het aanvallen van de luchtmacht van Egypte. Op 5 juni 1967 in de ochtend klonk rond 7.45 uur lokale tijd in heel Isra�l het luchtalarm. Isra�l werd aangevallen, onder meer door Syri�. Op de avond van diezelfde 5 juni had Isra�l al tweederde van de luchtmacht van Syri� vernietigd. Isra�l deed dit vanuit de lucht en het dwong de resterende vloot zich terug te trekken naar bases die ver weg gelegen waren. Deze zouden zo geen rol meer spelen tijdens het vervolg van de oorlog.

Op 10 juni 1967 be�indigde Isra�l haar laatste offensief in de Zesdaagse Oorlog. Dat was op de Golan hoogvlakte. De volgende dag, 11 juni, werd een wapenstilstandsovereenkomst getekend. Isra�l had toen de volgende gebieden ingenomen: het schiereiland Sina�, de Westelijke Jordaanoever (inclusief oostelijk Jeruzalem), de Gazastrook en de Golan hoogvlakte. Het Isra�lisch grondgebied was op deze manier met een factor 4 toegenomen. Hierdoor waren 1 miljoen Arabieren onder Isra�lisch bestuur terechtgekomen. Van de ongeveer 1 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever moesten er 300.000 vluchten naar Jordani�, bijdragend aan de toenemende onrust. De overige 600.000 bleven in het land.

Isra�ls strategische diepte was in zuidelijke richting toegenomen met 300 kilometer, in oostelijke richting met 60 kilometer en in het noorden met 20 kilometer extreem ruw terrein. Dit betekende een zeer belangrijke en strategische verbetering van de veiligheid. Ook het politieke belang van de Zesdaagse oorlog was groot. Isra�l had laten zien dat het de mogelijkheden had en heeft om een strategische aanval te lanceren die het regionale evenwicht kan veranderen. En het feit dat dit ook werd uitgevoerd toonde Isra�ls bereidheid in dit opzicht aan. Egypte en Syri� trokken wel tactische lering uit de Zesdaagse oorlog, maar geen strategische lering. Hierdoor meenden ze dat ze de Jom Kippoeroorlog moesten aangaan, om erachter te komen dat Isra�l niet langer de breekbare staat van de vroege vijftiger jaren was. Isra�l is gebleken zeer wel in staat te zijn zichzelf te verdedigen.

Redding en uitkomst. Het mag duidelijk zijn dat in de oorlogen, waar zoveel vijandelijke landen hebben getracht om Isra�l te vernietigen, er "voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst" is gekomen, om de woorden te gebruiken die in de Megillat Ester (het boek Ester) te lezen zijn, zie Ester 4:14). En het is te wensen dat geheel Isra�l deze bescherming, die van niemand minder afkomstig dan van de Eeuwige zelf, zal herkennen als van Hem. De Eeuwige heeft zijn naam verbonden aan Isra�l, als land en als volk. Mede om deze reden is het zo bijzonder, dat het land nu al weer opnieuw op de landkaart staat sinds de afgelopen 60 jaar en de ongedeelde hoofdstad Jeruzalem al weer 40 jaar.