Herdenking Holocaust en Beth Yeshua

Auschwitz en internationale dag
Op zondag 27 januari is de Auschwitzherdenking geweest, ook in Amsterdam. Een moeilijke dag voor hen die familie daar hebben verloren. Een zware dag voor Joods Nederland, voor de Joodse gemeenten waaronder Beth Yeshua. Deze dag is door de Verenigde Naties drie jaar geleden bovendien uitgeroepen tot de Internationale Dag Ter Herinnering aan de Holocaust Slachtoffers. lees hier meer Dat klinkt bijzonder, maar de wrange waarheid is dat dit de eerste keer is na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat de Verenigde Naties de moord op een geschat aantal van zes miljoen Joden en minderheden door Nazi-Duitsland heeft willen erkennen. Duitsland zelf heeft een dergelijke erkende nationale dag al sinds 1996.
 
Apatisch tegenover moord op Joden
De geallieerden deden niets om het vermoorden van Joden tegen te gaan. In Israël zei Knessetspreker Dalia Itzik op deze herdenkingsdag dat de Europese landen, die nu zeggen vrienden van Israël te zijn, niets zagen, niets hoorden en niets wisten. Oppositieleider Benjamin Netanyahu zei dat “de geallieerden alles wisten, maar zelfs niet één piloot ter hulp hadden ingezet. Ze hadden informatie door middel van hun geheime diensten en sommige van de meest verlichte leiders van de 20e eeuw. Maar ze waren apathisch jegens het lot van het Joodse volk.

De Nazi-klok kon doortikken
Premier Olmert beschuldigde de landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerd waren ervan, dat ze niet eens de kleinste poging hebben ondernomen om de uitroeiing van Joden te stoppen. “De moordmachine werkte non-stop. Militaire vliegtuigen bombardeerden honderdduizenden plaatsen over heel Europa, maar niet één bombardement was gericht op het stoppen van het proces van uitroeiing. Auschwitz, de spoorwegen, de treinen en de perrons, alles werkte ononderbroken door, als een klok, een Nazi-klok. Maar de lucht bleef helder, de zon kwam op en ging onder zoals altijd. De regen viel, de sneeuw stapelde zich op, de moordenaar vermoordde. En niet één enkel vliegtuig onderbrak het routinematige moorden,” zei Olmert.

Verandering binnen VN
Ambassadeur Dan Gillerman zei dat Israël uit haar isolement is gekomen. Dit isolement werd veroorzaakt door de verwerping van Israël door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die vroeger gedomineerd werd door Arabieren. “Dat is nu niet langer zo,” zei Gillerman over Israëls isolatie binnen de VN, die Israël hebben behandeld als “permanent niet-lid”. Er zijn “verbeterde gevoelens” volgens Gillerman, symbolische stappen zijn genomen om Israël te integreren binnen de internationale gemeenschap. Er zijn minder anti-Israël resoluties aangenomen in de afgelopen jaren dan daarvoor. Uiteindelijk is Gillerman gekozen als een van de 21 vice-presidenten.
 
Israël zal niet zwijgen
Op maandag 28 januari 2008, een dag na de Internationale Dag Ter Herinnering aan de Holocaust Slachtoffers, heeft de Vergadering van de VN geluisterd naar toespraken van overlevenden van Nazi-dodenkampen. Premier Olmert heeft op die dag gezegd dat Israël de oproepen om het land te vernietigen niet zal negeren. “We zullen onszelf niet toestaan om stilzwijgend niets te doen, terwijl er stemmen zijn die schreeuwen om de totale vernietiging van Israël. Die stemmen worden ondersteund door moordlustige en jaloerse systemen, door tirannieke regeringen, leiders die terroristische aanvallen ondersteunen en boosaardige programma’s waarin wapens worden ontwikkeld voor totale vernietiging,”zei Olmert tegen de Knesset op de dag na de internationale Dag ter Herinnering.
 
Bestaan van Joodse gemeenten als Beth Yeshua
Eén van de redenen van het bestaan van Joodse gemeenten als Beth Yeshua is om leven te laten zien waar leven is. We hebben overleefd, de Joodse identiteit leeft voort, de Messias van Israël heeft totale vernietiging voorkomen. Isolement en anti-Israël uitspraken zijn ook bekend bij Joodse gemeenten als Beth Yeshua in Nederland en soortgelijke gemeenten in Israël. Maar ook deze komen uit hun isolement. Daar is wel ondersteuning voor nodig en uitgesproken erkenning. In al deze situaties is het belangrijk om de keuze te maken: aan welke kant sta ik. Die keuzes lopen dwars door bestaande structuren heen. We merken dat meer mensen de juiste keuzes beginnen te maken en dat is bemoedigend. Maar de strijd is nog niet voorbij, getuige de ferme taal die mede vanuit Israël te horen is geweest op de Internationale Dag Ter Herinnering aan de Holocaust Slachtoffers.