Het geheim van een goed geweten

Wie kent het geheim van een goed geweten? Wie weet hoe je oprechte liefde werkelijk kunt ontvangen? De titels van de parasjat Acharee Kot en Kedosjiem vormen met elkaar een heel verhaal. Vertaald zeggen ze: “Na de dood – heiligen”. Alsof ze, heel in het kort, aangeven dat een mens pas heilig en dus toegewijd kan zijn aan de Eeuwige, wanneer de dood is ingetreden. De dood van je oude leven. Wat je opgeeft, haalt het niet bij wat je ervoor terugkrijgt. De verzoening die bij een offer wordt bereikt, komt tot stand door de bloeddienst, door de dood van wat geofferd wordt.

In Wajikra/Leviticus 17 staat in vers 11: “Want de ziel van het vlees is in het bloed. Ik heb het jullie gegeven om op het altaar verzoening over jullie zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.” Dit offer maakt het sterven van de lijdende dienaar, de Messias, genaamd Yeshua, zichtbaar en ook de noodzaak ervan. Zijn bloed moest vloeien. Daar komt geen handeling van ons aan te pas. Simpel gezegd: wat ons oude leven waard is, verdient geen bloemetje of feestje, maar sterven. De Eeuwige doet dat door Yeshua.

Vervolgens geeft Hij er ons iets voor terug, wat oneindig veel mooier is. Wie heeft er een beter idee? Het brengen van een dierenoffer laat zien dat we zelf niets kunnen doen om verzoend en vergeven te worden. We zijn echt machteloos en volkomen afhankelijk van de Eeuwige. Maar juist daardoor zijn we ook veilig en we zijn er verzekerd van, dat we met Hem een relatie krijgen, zoals we altijd al hadden gewild. Dat zou niet zo veilig en zeker geweest zijn, als we het zelf hadden moeten doen. Toch is er iets wat wij wel moeten doen. Het staat niet in verhouding tot sterven, maar toch.

Dat lezen we in Wajikra/Leviticus 1:4, “Hij [iemand die vergeving wil ontvangen en opnieuw wil beginnen] moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen. Dan zal de Eeuwige het welwillend aannemen en hem zijn zonden vergeven.” De rabbijnen zijn het er over eens, dat die persoon op dat moment zijn zonden en fouten belijdt, ze toegeeft en er afstand van doet. Nogmaals, het is niet sterven. Maar het is al heel wat, om je fouten toe te geven en je echt voor te nemen om die nooit meer te maken.

Wat de offers van dieren zichtbaar hebben gemaakt, vooral op de Grote Verzoendag, is het persoonlijk stil staan bij het offer van Yeshua in het klein. Het is heel kostbaar en dierbaar voor de Eeuwige, wanneer wij ons laten corrigeren door de Eeuwige, door Zijn Woord, en door Zijn heiligen die bezig zijn met dat proces van sterven aan hun zonden en fouten. En door de verzoening en het herstel van onze relatie met Hem beginnen we Zijn oprechte liefde werkelijk te ontvangen. Gecorrigeerd willen worden maakt je tot een heerlijk mens om mee om te mogen gaan.

Lion Erwteman