Het Joodse Paasfeest

Het Joodse Paasfeest is een geweldig feest. De bevrijding door de Eeuwige van Israël staat erin centraal. Ongeveer 3500 jaar geleden heeft het Joodse volk wonderen beleefd tijdens een flitsende bevrijdingsactie. Een dergelijke actie is daarna nooit meer op die schaal voorgekomen. Die actie was noodzakelijk vanwege de directe dreiging van volkerenmoord op het Joodse volk Israel. Ons vertrek uit Egypte, het nomadenleven in de woestijnen tussen Egypte en Israël (toen nog Kana’an) en het geschenk van de Tora – de basis van Bijbel – zijn het waard om jaarlijks te worden herdacht.
 
De wereld heeft de Bijbel er aan overgehouden. Israël heeft er het Land aan overgehouden dat officieel door de Verenigde Naties is toegewezen. En als het inderdaad het plan van de Eeuwige is geweest dat de Messias als Israëli geboren zou worden, heeft ook dat voornemen kunnen plaatsvinden door die bevrijdingsactie.

De impact van het Joodse Paasfeest, Pesach geheten, is dus zeer groot. In het groot, maar ook in de persoonlijke levens van mensen. Bevrijding en herstel zijn geen eenmalige verschijnselen geweest 3500 jaar terug. Integendeel, er is iets in werking gezet dat doorgaat totdat de Messias komt om vrede te brengen voor de hele wereld. En dat is te kostbaar om aan je voorbij te laten gaan.

Het is de Eeuwige die dit herstel nog steeds pleegt. En Hij heeft de datum van Pesach vastgesteld. Dat is het tijdstip – dit jaar op 8 april als de vooravond – waarop het instappen in Zijn herstelproces het beste werkt. En omdat het een Joods en bijbels feest is, bestaat de warme uitnodiging aan iedere gelovige in de Eeuwige van Israël om hier aan mee te doen.