Het leed van de kinderen in Gaza

In Gaza wordt veel geleden. Dat komt door de terroristische beweging die van de Duisenbergs en de Bommels onvoorwaardelijke steun krijgt. De Duisenbergs en de Bommmels roepen op tot geweld, tot moord en tot voortzetting van het conflict in het Midden-Oosten. De Duisenbergs en de Bommels  zijn mede verantwoordelijk voor de doden die vallen aan de zijde van Israel en van de inwoners van Gaza. De Duisenbergs en de Bommels staan achter de terroristische beweging van Hamas. Die beweging traint zijn kinderen al jong om op te groeien tot mensen waar de Duisenbergs en de Bommels trots op zijn. Waar is UNICEF? Waar is de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-moon? Zie het korte The children in Gaza suffer a lot. Not because of Israel nor because of the Gazan people, but because of the cruel oppression by the Hamas terrorist organisation. They train these children in a unique way. Where is UNICEF? Where is the Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon? Please look at the short footage and find out for yourself.