Het offersysteem van de Tempel en de executiepaal van Yeshua

Het offersysteem van de Tempel en het offer van Yeshua
(Joseph Shulam, Jeruzalem)
Offeren is een algemeen voorkomend verschijnsel in de wereld. Diverse godsdiensten bedoelen er soms hetzelfde, soms ook zeer van elkaar verschillende zaken mee. De studie richt zich, na een algemene oriëntatie, op het offersysteem zoals beschreven in de Bijbel. De systemen in Leviticus en Deuteronomium worden bestudeerd. De uitdrukkingen van dank, gehoorzaamheid en verbondsbewustzijn worden gezien als eraan gekoppeld.
Definities van zonde en verzoening worden gegeven en de manieren om dat verantwoord vast te leggen. De genade van de Eeuwige wordt gezien in het licht van de Tora, de profeten en geschriften en het Nieuwe Testament. En het offer van Yeshua wordt belicht, door Zijn dood, als verzoenmiddel en als voorbeeld. Zijn offer wordt bestudeerd als plaatsvervangend en op grond van machtiging. Er wordt stilgestaan bij het opstaan van Yeshua uit de dood. Tenslotte wordt gekeken naar de invloed en waarde van Zijn offer voor ons heden ten dage.

Onderwerpen die behandeld worden:
1. Het universele verschijnsel van offeren
2. Offersystemen in het oude Midden-Oosten
3. Offer in de Bijbel
    a. Offer als een uitdrukking van dankbetuiging
    b. Offer als een uitdrukking van gehoorzaamheid
    c. Offer als een instrument van een verbond
4. Het offer van Isaak als patroon van het hebben van een relatie met de Eeuwige
5. Het systeem in Leviticus
6. Het offersysteem van Deuteronomium en het systeem in Leviticus
7. Zonde en verzoening in de Bijbel
8. Goddelijke rechtvaardigheid en de prijs van zonde en ongehoorzaamheid
9. Offer en G’ds genade
10. Het offer van Yeshua
       a. Verzoening door dood
       b. Plaatsvervangende verzoening
       c. Verzoening door voorbeeld
       d. Verzoening via machtiging
       e. Verzoening door dienstbetoon
11. Het offer van Yeshua en Zijn opstaan uit de dood
12. Hoe het offer van Yeshua voor ons werkt op dit moment

Studiebelasting:
deel A:  3½ dag, korte intensieve cursus, wordt voor een cijfer afgesloten met een take home toets.
deel B:  scriptie 10 pagina’s, onderwerp in overleg

Kosten:
De cursus kost € 150. Voor leden (zorgdragers) van Beth Yeshua is dit € 105.
Bij betaling vóór 31 juli mag er 10% van de prijs afgetrokken worden.

Lesdata:
De cursus wordt gegeven op:
20 dec. 13.30 – 17.00 uur
21 dec. 9.30 – 16.30 uur
22 dec. 9.30 – 16.30 uur
23 dec. 9.30 – 13.30 uur

Terug naar algemeen overzicht