Houd je aan je woord

Je aan je woord houden is belangrijk. Het toont aan dat je betrouwbaar bent. Je toont dat je karakter hebt. Je bent een voorbeeld voor anderen. En je bent in staat om je daden te laten lijken op je woorden, zoals de bekende Rotterdamse club Feyenoord het zingt.

In de Tora wordt in de tekst van de aanstaande Sjabbat (14 juli, 28 Tammoez) voor belofte het Hebreeuwse woord neder gebruikt (denk aan Kol nidree). Een belofte die dezelfde kracht en autoriteit krijgt als een mitswa in de Tora (een bijbelgebod). Mannen moeten zich eraan houden; zij zijn verantwoording verschuldigd aan de Eeuwige. Vrouwen kunnen de verantwoordelijkheid voor een belofte aan een man (vader of echtgenoot) overlaten.

Hiermee wordt iets van een chain of command getoond, een beeld van de hemel die over de aarde regeert, de Eeuwige over de mens. Tegelijkertijd geeft deze opdracht in de Tora inzicht in de kracht die een man heeft om zijn beloften tussen hem en de Eeuwige te houden, ook als dit gebondenheden zijn. Bijvoorbeeld, een gebondenheid om je minderwaardig te voelen wordt bijna als een gebod, waar je trouw aan bent. Totdat de Eeuwige een man helpt, bevrijdt en geneest.

Een vrouw kan hierbij op de hulp van een man rekenen, als die man tenminste die wijsheid heeft. Hierbij lijken vrouwen die ongetrouwd zijn door eigen keuze of door echtscheiding of weduwschap buiten de boot te vallen. Maar ook zij kunnen, in de geestelijke toepassing van deze tekst, rekenen op een man die de wijsheid heeft om gebondenheden te verbreken (oudste, pastorale hulpverlener).

Hiermee wordt de letterlijke tekst in de Tora toegepast en wordt tevens de geestelijke toepassing zichtbaar. Het is die geestelijke toepassing die iets zichtbaar maakt van wat de Eeuwige met mannen en vrouwen doet, namelijk: bevrijden, het verbreken van vicieuze cirkels in gedrag en in relaties. En daarmee wordt Zijn liefde op een unieke manier uitgedrukt. Heerlijk om met deze tekst de Sjabbat in te mogen gaan.