In Israël leven op dit moment 15.000 Messiasbelijdende Joden

Messiasbelijdende Joden in Israël groeien in aantal
In Israël leven op dit moment 15.000 Messiasbelijdende Joden. En hun aantal neemt toe. Tientallen jaren is er geestelijk geïnvesteerd en nu zijn de vruchten er. De nu al generatielange aanwezigheid van Messiasbelijdend Jodendom heeft voldoende vertrouwen gewekt, zodat jonge Israëli’s zich aansluiten bij deze gemeenten en groei veroorzaken. Deze Joden functioneren zeer harmonisch in de Israëlische samenleving. Er zijn erbij die belangrijke maatschappelijke posities bekleden.
 
Geloof in Yeshua en Joods leven
Er zijn commandanten van het leger bij, orthodoxe rabbijnen en advocaten. Er hangt bij hen een mezoeza aan de deur. Zij vieren Sjabbat. Hun zonen worden besneden. Ze geloven niet in Yeshu of in Yoshke, maar in Yeshua Hamashiach, in het Nederlands: Jezus de Messias. Dit zijn beslist geen christenen, maar bewuste gelovigen in de de G’d van Israël en Zijn Messias en in de Joodse godsdienst, hun dienst aan de Eeuwige. Alleen al in Jeroesjalajiem (Jeruzalem) zijn er 15 Messiasbelijdende Joodse gemeenten. Deze Joden zeggen dat het hun geloof in Yeshua is, dat hen verbindt met het land Israël. Zij zien geen tegenstrijdigheid in hun geloof in en erkenning van de Tenach (het “Oude” Testament) en het Beriet Chadasja (“Nieuwe” Testament).
 
 

Bekijk het TV-programma van Channel 2 News
Op 23 februari 2007 heeft de Israëlische televisie een bijzonder positief programma uitgezonden over de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in Israël. Het tijdstip was 21.00 uur en de uitzending was op het Nieuwsjournaal op kanaal 2 (Channel 2 News). Het programma blijkt de hoogste kijkcijfers te hebben gehad. Er is meer openbare discussie door ontstaan, dan door de andere programma’s, die op diezelfde avond werden uitgezonden. Als u het programma wilt zien, dan kan dat. Gesproken in het Hebreeuws, met Joden die in hun taal bidden en zingen en met Engelse ondertiteling. U vindt dit spraakmakende programma via de volgende link: http://video.google.com/videoplay?docid=-6244392868781886952