Intro

Welkom beste reizigers,

Wanneer u deze editie van ons e-magazine ontvangt, is het de tijd van Pesach. De tijd van het herbeleven van de uittocht indertijd en van onze persoonlijke uittocht nu. We zijn op reis. We zijn reizigers. Israël heeft een aantal duizenden jaren Pesach gevierd. Tweeduizend jaar geleden is daar de openbaring van de Messias in Zijn lijdende rol aan toegevoegd. Door Zijn optreden en offer en opstanding uit de dood is het Koninkrijk der hemelen naderbij gekomen. Daarmee werden namelijk diverse profetieën vervuld.

Dit is een van de geheimenissen van het Koninkrijk. Op weg naar Egypte was de Messias voortdurend aanwezig. Wanneer Israël benauwd was, was Hij benauwd. Hij gaf de richting aan en wees ons de weg. Israël en geloofsgenoten ontvingen de Tora en stonden tezamen rond de berg Sinaï. Dat vieren we op 17 en 18 mei, te beginnen op zondagavond 16 mei. Jood en niet-Jood waren één volk en deelden de waarheid. Het reisgezelschap was aan het dodelijke monster van Egypte ontkomen en had gekozen voor het leven.

Weg, waarheid en leven, herkenningspunten van de Messias. Messiasbelijdende Joden vormen de groep in de wereld die openlijk Yeshua als Messias hebben herkend en erkend. Er zijn veel meer Joden, in Israël en daarbuiten, orthodox en anderen, die Yeshua erkennen. Hun aantal is sterk groeiend en in Israël verschijnen meer en meer boeken, in het Hebreeuws, over Yeshua de Messias. De bereidheid tot erkenning groeit, met daarbij de aantekening dat zij, evenals de al meer bekende groep, nooit Christenen zullen worden. Met alle respect.

Besef dat Pesach een viering is, die lijden, vluchten, zoeken, ontvangen, herstel en genezing inhoudt. Getuige onder meer Jom HaSjoa weHagwoera en ook de viering van Israël als staat en van de eenwording van Jeruzalem1). In al die zaken is Yeshua, G’d als mens op aarde, ons voorgegaan. De Seider van Pesach2) is daarom ook het feest van verbonden zijn met Yeshua. En het is de bewuste verwachting van Zijn komst die ons vrede brengt.

Met een hartelijke groet,
namens het Melach HaArets Digitaal team,

Lion Erwteman
1) Jom HaSjoa is dit jaar van 7 april ’s avonds tot de avond van 8 april. Viering van Israël als onafhankelijke staat 73 jaar is op 15 april. Op 10 mei vieren we de eenwording van Jeruzalem.
2) Gevierd dit jaar op zaterdagavond 27 maart – direct na de Sjabbat – en durend tot en met 3 april (traditioneel 4 april buiten Israël).