Introductie

Sjalom!

Dit is een jubileumjaar, want onze gemeente Beth Yeshua bestaat tijdens het Loofhuttenfeest 31 jaar. Trots en dankbaar gaan we door op het ingeslagen pad. Het Covid-19 virus heeft huisgehouden, maar onze activiteiten gingen aangepast door, onder meer via live stream op ons YouTube kanaal. We volgen met belangstelling en soms een versnelde hartslag de ontwikkelingen in de wereld. Met name in Amerika, Iran en Israël, waar nieuw leiderschap is aangetreden.

Hoe zal het allemaal gaan, wat staat de inwoners van die landen te wachten, en hoe zijn wij betrokken, dat zijn vragen die we graag beantwoord zien. Leiderschap dat veel minder snel wisselt, is dat van de koningshuizen in Europa. En leiderschap dat nooit zal veranderen is dat van de Eeuwige, de G’d van Israël. Zijn plan is zich gestaag aan het ontvouwen. In de tussentijd blijven we allemaal bezig met onze zaken, welke die ook zijn, hoe jong en hoe oud je ook bent.

Voor leiding, inspiratie en troost zoeken we Hem. Hij is de G’d voor iedereen die Hem zoekt en vindt. Bij Hem vindt onze ziel beschutting, wie je ook bent. Zo zegt Psalm 91:4, “Met zijn vleugels beschermt Hij jou. En onder de slippen van Zijn kleed vind jij toevlucht. Zijn trouw is schild en pantser.” En in het boek Ruth staat, “De Eeuwige, de G’d van Israël, onder Zijn kleedslippen ben jij komen schuilen” (2:12).

Lesjana tova,
een goed en gezond 5782!
namens het Melach HaArets Digitaal team,

Lion Erwteman