Introductie

 

Welkom beste lichtzoekers,

De donkere dagen van november en december in Nederland en landen ten noorden van ons, veroorzaken een behoefte aan licht. In landen als Finland kan dat tot depressie leiden in de wintertijd. Een mens is zo gebouwd dat de ontvangst van licht noodzakelijk en van levensbelang is. En niet alleen mensen, maar ook planten en de meeste dieren zijn zo geschapen. Het feest van Chanoeka is er om je eraan te herinneren, dat het licht van Israël werd weggenomen door een vijandelijke macht die in duisternis leefde.

De Tempelkandelaar werd gedoofd, maar na zeven jaar weer in ere hersteld door dappere helden, de Makkabeeën. Ongeveer 200 jaar later werd de Messias geëxecuteerd door weer een andere vijandelijke macht. Het Licht der wereld werd op aarde drie dagen gedoofd. Maar dat Licht is niet te doven. En zo is Chanoeka de herinnering aan het niet te doven Licht, dat op ons en in ons schijnt. Licht wordt aangeboden. Laten we altijd blijven zoeken om in de lichtbundel te wandelen en blijven wandelen!

Met een hartelijke groet,

Chag Chanoeka sameach!
namens het Melach HaArets Digitaal team,

Lion Erwteman
P.S. Vanaf januari 2021 verschijnt Melach HaArets Digitaal elke kwartaal.