Introductie

Welkom beste feestvierders,

De drie najaarsfeesten die zijn voorgeschreven om te vieren, komen in zicht. Rosj Hasjana (Israëlisch Nieuwjaar, op 1 Tisjri) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag, op 10 Tisjri) vallen binnen de maand september en Soekot (Loofhuttenfeest, op 15 Tisjri) in de maand oktober. Tegelijkertijd is het coronavirus allesbehalve voorbij. De opdracht, in de Bijbel vermeld, om deze feesten te vieren, kan niet doorgaan. Dat maakt het een interessante tijd. We worden uitgedaagd om creatief te zijn. We houden er niet van beknot te worden en we houden niet van ziek worden!

Wie toch de feesten wil vieren, wordt teruggeworpen op de veel kleinere schaal van leven en beleven, die deze coronatijd kenmerkt, als we de voorschriften gehoorzamen. Vorm wordt minder, inhoud wordt belangrijker. Wat we aan inhoud hebben gemist in pre-corona, vraagt nu om ontwikkeling. Wat we al bezaten, vraagt om verdieping. Sta in de menigte rondom de berg Sinaï en hoor de sjofar. Beleef verzoening met G’d, anderen, jezelf. En kruip bij Adam en Eva in hun loofhut en geef G’d de antwoorden waar Hij om vraagt.

Met een hartelijke groet,
Sjana tovavoor 5781, Gmar chatima tova en Chag Soekot sameach!
namens het Melach HaArets Digitaal team,

Lion Erwteman
(Afbeelding: Israëls overwinning na de Zesdaagse Oorlog in juni 1967. Opperrabbijn van het Israëlische  leger Goren blaast op de sjofar)