Introductie tot de pagina's van Beth Yeshua over geloof

Van harte welkom op deze geloofspagina’s. Ze vormen de basis van het platform van de Messiasbelijdende Joodse beweging in Nederland. 

Waarom heb je geloof nodig? Om niet vrijblijvend te leven. Waarom zou je geloven? Om te beseffen dat ieder mens verantwoording moet afleggen. Messiasbelijdend Jodendom is niet het geloof in zo maar de één of andere god.  We kunnen simpel zeggen dat wij de Eeuwige niet hebben uitgevonden. Hij heeft ons uitgevonden! Geschapen noemt de Bijbel dat. G’d bestaat en Hij is een liefhebbende G’d, die de beloften die Hij gedaan heeft, ook nakomt. Die beloften, opgetekend door profeten, schriftgeleerden en doodgewone mensen, zijn te lezen in wat wij vandaag de dag de Bijbel noemen.

Behalve na te denken over essentiële levensvragen zoals  de juist genoemde, willen wij u een gevarieerd aantal artikelen aanbieden, die diep op deze vragen ingaan en diverse onderwerpen betreffen. Sommige zijn van algemene aard, zoals:

 

 • Wat is Messiasbelijdend Jodendom
 • Waarin onderscheidt Messiasbelijdend Jodendom zich van andere groeperingen binnen het Judaïsme
 • Wat is het verschil tussen het geloof in Yeshua binnen een Messiasbelijdende synagoge en het geloof in Jezus binnen de kerken?

  Andere onderwerpen zijn specifieker, zoals:

 • Waarom heeft Yeshua nooit geprobeerd of zelfs maar gewenst om de Tora af te schaffen
 • Wat is de rol van een niet-Jood binnen de gemeenschap van de gelovigen
 • Hoe de Sjabbat verworpen werd door de rooms-katholieke Kerk en vervangen door de eerste dag van de week.

  Uiteindelijk is het ons doel met dit deel van onze website om u een bibliotheek aan te bieden, waardoor u in staat wordt gesteld meer te leren over die zaken waarvan wij geloven dat zij fundamenteel zijn en fundamenteel zouden moeten zijn in het leven van ieder mens. Probeer te begrijpen, dat deze bibliotheek niet allesomvattend kan zijn. Een goede studietijd toegewenst.

  Inhoudsopgave:

   

  Geloof ….. iets om op te vertrouwen Een introductie m.b.t. waar het bij het hebben van een geloof om gaat
  Wat is Messiaans Judaïsme?
  door Murray Silberling
   
  Een helder beeld van wat onze beweging inhoudt, hoe het begon, enz.
  Een Messiaans Joodse gemeente ….”Kunt u dat ‘even’ uitleggen?”
  door Lion Erwteman
  Overwegingen over de vraag wat het betekent deel te zijn van een geloofsgemeenschap als de onze.
   
  De Vroege Kerk en de Tempel van Jeruzalem
  door Joseph Shulam
  Een diepgaande studie over de ware aard en kenmerken van de eerste gemeente, gevormd door gelovigen in Yeshua
 •