Introductie Melach HaArets Digitaal juli-aug 2020

Welkom beste levensgenieters,

Coronatijd leert ons iets belangrijks, naast de dreiging en alle lastige voorzorgsmaatregelen, niets ontziende isolatie van veel oudere mensen en intensieve ziekenhuismethoden. Deze tijd leert ons na te denken over waar we mee bezig zijn, economisch, sociaal, religieus en de zin van ons leven. Een van de zaken die we leren is, dat we, in welke situatie we ons ook bevinden, moeten leren genieten van ons leven, wat er ook gebeurt. Dat is vaak niet gemakkelijk en soms bijna onmogelijk.

Ons leven is maar kort. Hoe ouder een mens wordt, en dus hoe langer zij of hij op de wereld is, hoe korter je leven lijkt te zijn. Sta stil bij: hoeveel je uitgeeft en aan wat, hoe je met mensen omgaat, welke rol je aan de Schepper toedicht; en: hoe je zin aan je leven kunt geven onafhankelijk van omstandigheden. We leren het grotere geheel te zien en de grotere belangen; en onze positie daarin. Ons koopgedrag kan bijdragen tot betere omstandigheden voor de mensen die de producten (bijvoorbeeld kleding, van landbouw) aanleveren. Dat past ook beter bij ons geloof. Dat wordt genieten.

Met een hartelijke groet,
namens het Melach HaArets Digitaal* team,


Lion Erwteman