Israël heeft uw handtekening acuut nodig.

Isra�l heeft uw handtekening acuut nodig

Op 12 maart is in Gen�ve de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties bijeen geweest. Het was de eerste zitting van deze Raad in het jaar 2007. Tijdens deze bijeenkomst zei de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon: �De wereld kijkt afwachtend toe, om te zien of deze jonge Raad zijn belofte zal nakomen. Ban Ki-Moon moet onder meer de genocide die in Darfur plaatsvindt, in gedachten hebben gehad. Het woord genocide wordt systematisch niet gebruikt door de Verenigde Naties. Zouden zij dit wel doen, dan zijn zij verplicht om in te grijpen en dat hoeft nu dus niet, volgens hun regels. Binnen de Raad is een blok aanwezig van bepaalde Afrikaanse landen. Dit blok heeft als doel elke veroordelende resolutie over het Afrikaanse land Soedan te voorkomen. In de tussentijd worden miljoenen mensen daar nu verkracht, vermoord, gedeporteerd en door hongersnood verdrukt.

Deze Raad is een jaar geleden opgericht. Die moest de vroegere Mensenrechten Commissie van de Verenigde Naties vervangen. En die vervanging was nodig, omdat de Commissie politiek aan het bedrijven was en niet objectief optrad. De Commissie werd gebruikt als spreekbuis door landen om hun bedoelingen verder kracht bij te zetten. De nieuwe Raad heeft in haar korte bestaan al acht eenzijdige resoluties tegen Isra�l aangenomen. Die resoluties beschuldigen en veroordelen Isra�l in verband met zogenaamde schendingen van mensenrechten. Vier nieuwe resoluties staan op stapel. Zo heeft de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, John Dugard, officieel melding gemaakt van zijn mening, dat Isra�l misdaden zou hebben gepleegd, zoals “apartheid” en “kolonialisme”.

Het zou goed zijn, wanneer de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties zijn aandacht zou gaan richten op feiten, zoals Darfur. Daarover hebben de Verenigde Naties zelf gezegd dat daar de ergste humanitaire crisis ter wereld plaatsvindt. Bij de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Louise Arbour, zouden de ogen daarvoor moeten opengaan. Nu heeft zij in Isra�l wel met Palestijnen gesproken, maar haar ogen gesloten voor de ellende van Joden in Isra�l, bijvoorbeeld als gevolg van de oorlog in Libanon. Zelfs de nieuwe Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, heeft gezegd dat hij �bezorgd is door de onevenredig grote aandacht [van de UNHRC, de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties] voor overtredingen door Isra�l. Staatssecretaris voor Politieke Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, Nicolas Burns, heeft hierover tegen het Amerikaanse Comit� voor Buitenlandse Zaken gezegd: �Deze [de UNHRC] heeft het hele jaar besteed aan het uitdelen van klappen aan Isra�l.

Graag willen we in dit verband uw aandacht vestigen op het bestaan van het Simon Wiesenthal Center. Daar heeft men oog voor deze zaken en uw handtekening wordt gevraagd, om een boodschap uit te kunnen dragen naar degenen die zaken in hun juiste proporties moeten leren zien. Hun website is: www.wiesenthal.com. Daar vindt u onder meer berichten als dat over de Duitse bisschop Gregor Maria Hanke, die de Palestijnse leefsituatie in Ramalla heeft vergeleken met het Joodse Getto in Warschau, van waaruit Joden naar de concentratiekampen van de Nazi’s werden gedeporteerd. Een brief aan Louise Arbour, die u kunt uitprinten, of als e-mail online kunt verzenden, voorzien van uw handtekening, vindt u hier: uw handtekening

We doen een beroep op uw betrokkenheid.