Jaarlijkse maaltijd rond Pesach met studie, op 5 april 2009

Yeshua vierde Joodse Pesach, natuurlijk
Op 5 april 2009 organiseerde de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua weer haar eendagsconferentie over Pesach met een open maaltijd. Honderd en dertig mensen zaten aan feestelijk gedekte tafels. De meesten van hen hoorden voor het eerst de inhoud van het bijbelse Pasen. De verbazing was groot, toen vergelijkingen met de voor hen bekende oude betekenis duidelijk voor ogen kwamen te staan. Ontroering was aanwezig toen bekend werd dat deze viering vele overeenkomsten heeft met hoe Yeshua (Jezus) Pasen heeft gevierd. Niet alleen volgens de Bijbel, maar ook volgens de rabbijnen (Haggada).

De Sjoek (Marktplaats), ter lering en vermaak
Om 1 uur ’s middags stroomden de deelnemers binnen in de hoofdzaal van het prachtige Landgoed Hotel Vennendal. Gelegen in de bosrijke omgeving van Nunspeet is dit een geweldige ambiance. Na de binnenkomst en een kopje koffie of thee ging iedereen naar de Sjoek, de marktplaats waar allerlei producten te koop werden aangeboden. Boeken- en Muziekcentrum HaOr, dat nu ook Judaica verkoopt, was aanwezig en had een hele zaal voor zichzelf nodig, voor alle producten en om de deelnemers voldoende ruimte te geven. Er waren producten uit Israël, op het gebied van goede huidverzorging en van handgemaakte sieraden. Het was bijzonder dat voor deze handgemaakte kettingen, broches, oorhangers, etc. de artieste, die in Jeruzalem woont, zelf aanwezig was. Ook was Bijbelschool Lamdeni aanwezig, om de cursussen voor het aanstaande studiejaar te kunnen presenteren.

Terug naar de wortels van bijbels geloof
De open maaltijd werd voorafgegaan door een studie over de Joodse feesten, verzorgd door Lion Erwteman. Na een uur was er tijd voor vragen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Verbazing was merkbaar toen de origine van het geloof en de oorspronkelijke betekenis van de feesten werden uitgelegd. Het is elk jaar weer zichtbaar dat mensen zich teleurgesteld en zelfs bedrogen voelen over het feit, dat ze hierover niet goed geïnformeerd zijn in hun eigen gemeenten. Letterlijk is de uitspraak meermaals te horen dat mensen de ogen zijn opengegaan.

Autentieke datum, inhoud en betekenis
Zowel tijdens de studie als onder de uitleg tijdens de informatieve maaltijd wordt duidelijk gemaakt dat het om een oriëntatie gaat en dat de Pesach zelf pas plaats zou vinden op woensdagavond 8 april. Het feit dat er zo precies wordt omgegaan met datum, inhoud en betekenis wordt gewaardeerd. Men ziet dit als onderdeel van het zo nodige herstel van de Bijbel en haar rijke boodschap.

Uw financiële ondersteuning is nodig en welkom
De toegangsprijs was slechts de kostprijs. Niets meer dan dat. Extra financiële ondersteuning is welkom voor onze organisatie, die geen subsidie ontvangt. Dit kunt u doen op banknummer 478263554, ten namen van Stg. Beit Hamidrash te Amsterdam (het werk van Shofar HaMashiach valt hieronder). Onze organisatie wordt door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor alle giften belastingaftrekbaar zijn. Bij voorbaat onze dank! Voor ANBI zie betreffende artikel. En zie Zoekdienst Belasting en type: Yeshua.

Email: shofar@beth-yeshua.nl