JNEF Eerstelingen juni 2020

Eerstelingen-Projecten

Joods Nationaal
Eerstelingen Fonds:
oase voor Israël

 

Daadwerkelijke ontferming

Ontferming: kenmerk van het werk van de Eeuwige
Het JNEF steunt nu al meer dan 25 jaar de gelovigen in Messias Yeshua in Israël. Deze zijn de eerstelingen die als gelovigen in Yeshua Messias in het land wonen. In 1980 waren er enkele tientallen gelovigen en nu zijn het er duizenden. De volgelingen van Messias Yeshua zijn altijd betrokken bij hulp aan de gemeenschap. Hun humanitaire hulp is het gevolg van hun bewogenheid met het land en het volk van de Eeuwige. Iedereen in het land krijgt hulp van hen en we hebben mede dankzij onze vele bezoeken aan Israël de ontferming voor de mensen kunnen zien van de volgelingen van Yeshua.

De stichting van de Staat Israël
Deze bewogenheid is van de Eeuwige en een opdracht van Yeshua aan zijn volgelingen. In Hosea 2:19 staat de ontferming van de Eeuwige voor Zijn volk zo beschreven: “Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming.” De ontferming van de Eeuwige voor zijn volk is groot en in 1948 zien we de stichting van de Staat Israël, het thuisland na alle lijden van de 20e eeuw. In de tekst van Matteüs 9:36 lezen we over de ontferming van Messias Yeshua: “Toen Hij de menigten zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”

Uitgekozen geliefden
Paulus geeft de opdracht aan de volgelingen van Yeshua om ontferming te tonen aan anderen. Hij doet dat onder meer in Kolossenzen 3:12, “Bekleed je als mensen die door de Eeuwige uitgekozen heiligen en geliefden zijn, met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Het is hartverwarmend de volgelingen van Messias Yeshua in Israël deze opdracht te zien uitvoeren. Door de eerstelingen in Israël te steunen, kunnen zij het werk in woord en daad doen; dankzij uw giften. Een van de projecten die het JNEF al meer dan 25 jaar steunt, is Netivyah en hun gemeente ‘Roeh Israel’. Zij verkondigen het goede nieuws in de hele wereld vanuit Jeruzalem.

Verbinding met de Sociale Dienst
In Jeruzalem voeden zij nu door middel van hun ‘Hamotzi’ programma 160 families met een gemiddelde van 4 personen. Tonnen voedsel worden er uitgegeven. De mensen mogen zelf hun voedsel mogen ophalen zodat zij het zelf kunnen bereiden en zo hun eigenwaarde kunnen behouden. Ze maken zelf een keuze voor groenten, fruit, vlees, pasta, rijst etc. Omdat de Sociale Dienst van Jeruzalem de mensen aanwijst die hulp nodig hebben, komen er allerlei mensen: Joden, Christen, Moslims. Tijdens de Coronacrisis is het programma volledig door kunnen gaan en kregen de ouderen hun voedselpakketten thuis.

Door alle politiebarricades
De staf van Hamotzi kreeg doorgangspassen om alle politiebarricades langs de routes door te komen. En zo konden zij overal komen om het voedsel af te geven aan de kwetsbaren in de stad.  Het JNEF werkt nauw samen met Netivyah – dat nu inmiddels haar 40-jarig bestaan heeft gevierd en waarvan de internationale viering vanwege Coronacrisis niet door kon gaan. Inmiddels komt het leven in Israël weer op gang, evenals we dit zien in Holland en meerdere landen. Dank aan de Eeuwige die ons leven geeft!

Namens stichting Beth Yeshua Nederland,
Elze Erwteman

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning
in de periode april-juni 2020
bedraagt: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Voorbeeld: Adonai Roï gemeente o.l.v. Avi Mizrachi is in het hart van Tel Aviv. Deze gemeente heeft behalve haar onderwijs en erediensten een ‘outreach’ centrum: HaOgen Bar Café. Hier komen jonge Israëli’s die belangstelling hebben voor Yeshua Messias. Verder is er hulp aan arme families in de vorm van voedsel en kleding. De bijdrage van het JNEF is: € 750.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Voorbeeld: Het ‘Jerusalem Institute of Justice’ (JiJ), is een geweldig instrument om op juridisch niveau gerechtigheid te verkrijgen voor de mensen die dit nodig hebben. Zij zorgen voor rechtvaardigheid bij immigratie van Messiasbelijdende Joden, gerechtigheid voor allerlei zwakken in de maatschappij en in het bijzonder voor gelovigen in Messias Yeshua. Het JNEF steunt van harte die werk. Bijdrage JNEF: € 1000.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Per week worden door Netivyah tonnen voedsel uitgedeeld aan mensen die door de sociale dienst van Jeruzalem zijn bestempeld als hulp nodig hebbend voor hun noodzakelijke behoefte: voedsel. In het totaal worden er 650 mensen gevoed. Dankzij uw giften kunnen we dit bijzondere, populaire voedselprogramma ondersteunen. Het laat de mensen in hun waarde omdat zij hun eigen voedsel kunnen uitzoeken en het zelf thuis kunnen bereiden. De bijdrage van het JNEF is: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Voorbeeld: Jarenlang heeft onze geliefde broeder Jacob Damkani het Goede Nieuws gebracht in Israël. Door ernstig hersenletsel na een operatie – vanwege zeer ernstige complicaties bij een ziekte -, is Jacob nu gehandicapt. Hij geniet nog van veel dingen en kan niet langer het werk doen. Zijn vrouw Elizabeth en hun staf van enthousiaste volgelingen van Yeshua hebben dit volledig overgenomen. Nu is, in samenwerking met de stad Tel Aviv, een verbouwing van de boerderij goedgekeurd, waar mensen zoals Jacob kunnen revalideren. De stad levert de mensen. En “Trumpet of Salvation” verzorgt hen, met de liefde van Yeshua Messias. De bijdrage van het JNEF: € 750.

Klik voor updates en meer, op deze link: https://beth-yeshua.nl/proj/jnef/

Bankgegevens Overmaking graag via Paypal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
BIC of SWIFT code: RABONL2U

t.n.v. van: Stg. Beth Yeshua Nederland,
Amsterdam

A.u.b. vermelden ‘JNEF’, plus eventueel project

Contact met het JNEF
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl