JNEF Eerstelingen-Projecten

Met aandacht omgaan met de ellendige

Een deel van de mensheid zoekt bescherming bij de Eeuwige G’d en vindt bij de Eeuwige meer dan ooit verwacht of gedacht. Deze bescherming wordt genoemd in Psalm 36, waar staat dat de mensenkinderen vanwege de goedheid (chesed in het Hebreeuws) hun beschutting bij de Eeuwige zoeken. Ook staat daar, dat Adonai Zijn kinderen die bij Hem komen schuilen, verzadigt in Zijn Huis waar overvloed is. Daarna laat Hij Zijn kinderen drinken uit Zijn beek vol verrukkelijke gaven. Hoe waar is deze tekst voor degenen die in de gemeente Beth Yeshua hebben kunnen genieten van alles wat de Eeuwige ons heeft gegeven.

Beth Yeshua bestaat aanstaande Soekot (Loofhuttenfeest) 30 jaar. We hebben veel heerlijke geestelijke dingen meegemaakt tijdens de vieringen van de Feesten van de Eeuwige en de wekelijkse Sjabbat. Het was alsof de hemel openging op bepaalde momenten en we in het hemelse werden opgenomen. We werden erdoor verkwikt in onze ziel en verrijkt in onze geest. Sommigen beweerden dat zij engelen hebben gezien en ervaren en waren hierover in verrukking. Wat kan een mens rijk zijn in zijn of haar leven met de Eeuwige!

Wij zijn geroepen om deze aarde te bewonen en er op verantwoorde manier mee om te gaan. Wat betreft het gebod om de aarde te vullen zijn we inmiddels aardig op weg en de wereldbevolking is enorm toegenomen. In combinatie met nieuwe voedingsgewassen kon daardoor tussen 1450 en 1800 de wereldbevolking meer dan verdubbelen naar 900 miljoen mensen, waarvan China met 350 miljoen inwoners meer dan een derde uitmaakte. Tussen 1900 en 2000 groeide de wereldbevolking van 1,6 miljard naar 6 miljard mensen. De wereldwijde levensverwachting steeg van minder dan 30 jaar rond 1800 naar 35 jaar in 1900, 45 in 1950 en 67 jaar in 2000.

De mens wordt dus niet alleen veel ouder gemiddeld, maar ook zijn we met enorm veel mensen op deze kostbare aardbol. We hebben ook veel meer kennis en het wordt van ons verwacht dat we die goed en verantwoordelijk gebruiken om problemen op te lossen. Dit betekent voor mensen een enorme uitdaging. In het licht van het woord van Adonai zien we dat er een proces gaande is, dat is voorspeld en daarom opwindend is en bijzonder. De uitdagingen die we nu voor ons zien om mensen te voeden, te kleden, huizen te geven kunnen we in landen als Nederland en Israël zien gebeuren.

Hoe gelukkig zijn wij, dat we in Nederland en Israël zoveel kansen krijgen. In Psalm 41:1 staat: “Gelukkig is degene die met aandacht omgaat met de ellendige (dat is: de behoeftige, de zwakke en bedroefde).” De gelovigen in Messias Yeshua in Israël hebben vanwege hun band met Adonai een zacht hart voor de mens die behoeftig is zoals de Eeuwige wil dat we zijn. Sinds 1993 heeft het JNEF de gelovigen in Israël financieel kunnen steunen vanwege uw gaven aan het JNEF. Hartelijk dank en geniet van de komende feesten van de Eeuwige!

Elze Erwteman

Totale bedrag aan giften in juli-sept 2021: € 4000,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Tiferet Yeshua in het hart van Tel Aviv is een Messiasbelijdende gemeente sinds 1995. Ze is actief op alle gebieden en er gebeuren wonderen van bekering tot Messias Yeshua.
Bijdrage van het JNEF: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Simon en Henny Frankenhuis helpen moeders met baby’s in nood. Zij werken in de Negev en helpen moeders en kinderen. Het mooie werk dat wij met onze stichting mogen doen, is alleen mogelijk doordat u ons financieel helpt. Bijdrage van het JNEF: € 750.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het Hamotsi voedselprogramma van Netivyah is ons favoriete voedselprogramma omdat mensen hun eigen verse voedsel wekelijks kunnen komen uitzoeken en meenemen. Dit helpt hen hun waardigheid te behouden en tevens kunnen zij het eten thuis zelf bereiden naar eigen smaak. Het Munchkin programma voor kinderen is populair omdat de kinderen leuke uitjes maken, sport beoefenen en Bijbelstudie doen. Het is voor kinderen uit alle gemeentes en werkt voor de eenheid van de gelovigen in Jeruzalem. Het JNEF ondersteunt deze twee programma’s met € 2000.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Avi en Chaya Mizrachi zijn de stichters van de Adonai Roi Congregation en Dugit Outreach Ministries. Avi is een geliefd en erkend leider in Israël. Het is zijn hartenwens Yeshua bekend te maken in Israël en gelovigen te trainen zodat zij diepgeworteld zijn in de kennis van het woord van G’d. Chaya heeft het hart om met liefde vrouwen te helpen en hen over Yeshua te vertellen en hen te wijzen op Zijn genezende kracht. Chaya is in het bestuur van Be’ad Chaim, een pro-life ministry in Israël. Bijdrage van het JNEF: € 750.

Klik voor updates en meer, op deze link: https://beth-yeshua.nl/proj/jnef/

Bankgegevens Overmaking graag via PayPal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
BIC of SWIFT code: RABONL2U

t.n.v. van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
A.u.b. vermelden ‘JNEF’, plus eventueel project

Contact met het JNEF
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl

Het JNEF helpt de armsten in Israël en ondersteunt ook
financieel in andere projecten. Uw hulp maakt het verschil.
Dit Fonds i
s erkend als
ANBI (belastingaftrekbaar). Betaling kan met VISA, Mastercard of PayPal.