Jom Jeroesjalajiem op 22 mei

Vrijdag 22 mei is het Jom Jeroesjalajiem. Dat is de dag waarop Jeruzalem 41 jaar geleden weer één ongedeelde stad werd. Als succesvol gevolg van de overwinning van Israël op de vijandelijke legers tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 is de oude stad van Jeruzalem weer in Israëlische handen gekomen. De feestelijkheden zullen de hele week plaatshebben. De muren van de Oude Stad zullen verlicht zijn op een speciale manier, net als de straten, de overbruggingen en de centrale gedeelten.

Burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, zal de feestelijkheden beginnen. Lichten zullen worden aangestoken op het King David Hotel. Dat licht is van verre zichtbaar. Ongeveer 10.000 mensen worden verwacht die gaan deelnemen in een parade. De Joodse Messiasbelijdende Beweging van Nederland, vertegenwoordigd door Beth Yeshua’s Lion en Elze Erwteman, zijn aanwezig. 

De Europese Unie zal waarschijnlijk opnieuw de feestelijkheden boycotten. Alle Europese landen hebben oorlogen gevoerd. De overwinnaars hebben hun in die oorlogen veroverd bezit kunnen behouden. Maar er wordt met twee maten gemeten. Zij vinden dat Israël gebieden moet teruggeven, ook gebieden die als gevolg van oorlogen, gericht op de vernietiging van Israël, legaal waren veroverd. Hamas en Hezbolla erkennen in hun handvesten, woorden en handelingen nog steeds niet het bestaansrecht van Israël.