Messiasbelijdend Platform

In 1991 is in Nederland het Messiasbelijdend Platform opgericht. Van daaruit is de gemeente Beth Yeshua gesticht door Lion en Elze Erwteman. Het doel van de gemeente is geweest onderdak te bieden aan mensen, die op zoek zijn naar de wortels van hun geloof en van hun verworven traditionele geloofsuitingen en religieuze gebruiken.

Dit is het begin geworden van een beweging van mensen die in Nederland onder meer samenkomen in Beth Yeshua. Een ander doel van het Messiasbelijdend Platform is geweest het oprichten van andere, soortgelijke gemeenten in Nederland. Het resultaat is een waaier van Messiaanse gemeenten en ‘fellowships’ die op hun manier dit samengaan van Joden en niet-Joden een uitdrukking hebben gegeven (niet te verwarren met het ‘Messiaans Platform’, dat een ander initiatief is).

Door de website, c.q. e-magazine Woman of Valor, is verder uitdrukking gegeven aan de idealen van het Messiasbelijdend Platform. Inmiddels wordt onderwijs gegeven niet alleen in Amsterdam, op de Veluwelaan 20 in het gebouw waar ook de diensten worden gehouden van de gemeente Beth Yeshua, maar ook in Houten, in gehuurde ruimte in College De Heemlanden, De Slinger 48. Zie de website van Lamdeni voor de actuele cursussen.

We hebben ons Boekencentrum HaOr, met haar pop-up shop (ook wel flash store genoemd), waar boeken en muziek in realtime bekeken en gekocht kunnen worden, zonder verzendkosten! Onze JNEFFonds heeft sinds de oprichting van dit fonds meer dan een miljoen euro mogen overmaken naar speciale projecten in Israël. Daarover is voortdurend te lezen op onze website.

En zo groeit het Messiasbelijdend Platform in haar dienstverlening. Er bestaat actieve samenwerking met gemeenten en leiders in Nederland, Amerika en Israël. Bezoek onze diensten op Sjabbat. We nodigen u daartoe hartelijk uit; en de koffie en thee staan klaar.

Opsomming van huidige projecten:
Woman of Valor (e-magazine)
Boekencentrum HaOr
JNEF Fonds (projecten in Israël met financiële en gebedssteun)
Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua in Amsterdam