JNEF Eerstelingen-Projecten
Corona in Israël

Onzichtbare ziekmaker
Nog even en dan is het Rosj HaSjana en begint het jaar 5781! Hoe kunnen we en zullen we dit jaar deze heerlijke feesten kunnen vieren, terwijl we de corona pandemie moeten indammen en de hoeveelheid besmettingen in de wereld zo laag mogelijk zien te houden. Jaren geleden hoorden we virologen spreken over de mogelijkheid van een pandemie, maar nooit werden daar veel woorden aan verspild, omdat het heel ver weg leek. Nu moeten we plotseling ons hele leven aanpassen aan een onzichtbare ziekmaker. Zo gaat nu de hele wereld gebukt onder deze vijand en veroorzaakt deze bij bepaalde groepen mensen zeer ernstige ziekteverschijnselen met vaak ernstige aantasting van het lichaam.

De rand van de armoede
Deze mensen hebben daardoor maandenlang revalidatie nodig en houden er vaak blijvende schade aan over. Een vriendin van onze kinderen die geen onderliggende gezondheidsproblemen had en wedstrijdzwemster is werd zo ernstig ziek door het virus dat haar longen aangetast zijn en zij wedstrijdzwemmen kan vergeten. Het virus jaagt mensen in de gezondheidszorg de stuipen op het lijf en juist onze kwetsbare mensen zijn in gevaar. Zo ook in Israël waar nu vele duizenden mensen financieel aan de rand van de armoede dreigen te komen of het al zijn omdat zij hun baan verliezen. De gezondheidszorg staat zo onder druk dat deze bijna op instorten staat. Naast alle andere problemen is dit vreselijk voor Israël.

De terugkeer van Yeshua
De Messiasbelijdende gemeente “Harvest of Asher” in Akko schrijft ons, dat we samen optrekken om de onzichtbare vijand, het virus, het hoofd te bieden. Deze gemeente helpt de mensen in Akko met humanitaire hulp en proclameren Messias Yeshua. Guy Cohen is de kleinzoon van de rabbijn van Akko. Hij schrijft ons: Mogen onze ogen de terugkeer van Yeshua naar Sion zien. Dank voor jullie gebed voor ons, jullie liefde en support nu al zoveel jaren. Dankzij uw financiële hulp aan het JNEF kunnen we de gemeentes zoals “Harvest of Asher” steunen. We willen u hiervoor heel hartelijk bedanken! Namens het JNEF wens ik u Sjana tova. Mag de zoetheid van het leven in dit nieuwe jaar in uw leven de overhand hebben. Mag ondanks de ernstige tijden, de vreugde van het kennen van Messias Yeshua, ons hart vervullen en troost geven!

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode september-oktober 2020 bedraagt: € 9.750,-

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten. En Projectgroep 5: Brengen van het goede nieuws.
De gemeente Harvest of Asher is deel van het gebied van de stam Asjer (zie Richteren1:31). Guy Cohen en zijn vrouw Tali weten zich geroepen om Akko te winnen voor Messias Yeshua en proclameren Zijn naam totdat Hij terugkomt. In Akko was ooit een sterke aanbidding van Baäl en Astarte. Door Messias Yeshua worden deze valse altaren verwijderd aldus Guy. Met liefde werken zij in de stad en geven humanitaire hulp en leiden de gemeente sinds 2005. De bijdrage van het JNEF is: € 750. Bedankt voor uw bijdragen aan het JNEF!

Projectgroep 3: Mensen in nood
Twintig jaar geleden is in Israël een studiefonds opgericht voor jonge mensen die Messias Yeshua dienen in hun Messiasbelijdende gemeenten in Israël. Hun voorgangers bevelen hen aan voor studie aan universiteiten en hogescholen in Israël om een vak te leren. Zij zijn vaak arm en hebben geen geld om te studeren. Velen komen uit Ethiopië. Veertig studenten hebben een beurs aangevraagd bij het studiefonds. Helaas konden zij slechts 20 studenten helpen. Daarom wil het JNEF dit jaar ook 3 studenten helpen, zodat er in het totaal 23 studenten geholpen worden. Het collegegeld is ₪ 10.000 (sjekkel) per jaar, dat is ongeveer € 2.500. Het JNEF sponsort 3 studenten voor een totaal van € 7500. Dank voor uw gaven aan het JNEF die dit mogelijk maken!

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Er is meer vraag naar voedsel via het HaMotsi programma en dit wordt met liefde uitgedeeld aan die bewoners van Jeruzalem, die zijn aangewezen door de sociale dienst van Jeruzalem. HaMotsi heeft daar een samenwerkingsverband mee. Op dit moment is het niet mogelijk, dat daar normale diensten plaatsvinden. Dit geldt voor alle gemeenten in Israël, omdat men met niet meer dan 10 mensen mag samenkomen vanwege de coronapandemie. De bijdrage van het JNEF is: € 1500. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Elze Erwteman

Bankgegevens JNEF:
Overmaking graag via Paypal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
 BIC of SWIFT code: RABONL2U
T.n.v.:
Stg. Beth Yeshua Nederland,
Amsterdam
Vermeld:
JNEF
plus eventueel project

Contact met het JNEF:
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl