Kansen op oorlog groeien meer en meer

De spanningen in de wereld nemen zichtbaar toe. De dreiging van Iran, dat voortdurend laat weten dat Israël vernietigd moet worden is groeiende. Het land accepteert niet dat Israël laat weten deze dreiging het hoofd te bieden. Elke aanval van Israël, zo laat Iran weten, zal bestraft worden met raketten, terwijl het zo is dat Iran deze eventuele aanval van Israël zelf uitlokt. Op dit moment wordt bijzonder veel geld besteed door Iran en Israël aan marine materieel. Iran vernieuwt zijn onderzeeërs, terwijl Israël zijn eigen topkennis benut. Deze dreiging is, dat moeten we goed beseffen, niet alleen gericht tegen elkaar. De wereld zal aan een eventuele oorlog meedoen, als slachtoffer en als actieve deelnemer.

Dan is er de escalatie van Rusland en Amerika in verband met Georgië. Europa en Amerika laten weten het gloeiend oneens te zijn met Rusland dat recentelijk Zuid Ossetië en Abchazië als onafhankelijke staten heeft erkend. Met die erkenning laat Rusland weten dat deze staten geen lid mogen worden van de NAVO en ook dat ze niet meer bij Georgië horen. Amerika heeft al tientallen miljoenen dollars besteed aan Georgië en overweegt nu ook directe militaire steun, naast het sturen van oorlogsbodems. De snel toenemende bedreigingen aan elkaars adres en de groei in militair vertoon kan omslaan in oorlog.

Het Amerikaanse raketschild dat nu gesteund wordt door Polen biedt bescherming, maar draagt ook bij aan de spanningen. De oorlogen in Irak en in Afghanistan kunnen we optellen bij de hiervoor genoemde dreigingen. Wat moeten we met deze kennis doen? In paniek raken? Het afdoen als: gaat wel weer over? Er zijn politici die zich goed realiseren dat Rusland niet rust voordat het Europa heeft vernietigd en ingenomen. Daar had Rusland geld en macht voor nodig en die heeft het inmiddels. De dreiging richting Israel is reëel, evenals al deze dreigingen. Meer dan 1900 Nederlandse militairen zijn in Afghanistan. Zestien van hen zijn gedood en het geweld van de Taliban neemt alleen maar toe.

 Dus wat moeten we doen, betrokken als we al zijn en nog meer zullen worden? De Tora laat weten dat de mens van nature niet veel goeds in zich heeft. Dat wekt al helemaal geen vertrouwen op een goede afloop. De oorlogen van de 20ste eeuw bewijzen het ook. Het gaat niet beter met de mensheid. We hebben diep vertrouwen nodig; niet in mensen, maar in de Eeuwige. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Maar wie in deze wereld leeft kan wel deel gaan uitmaken van Zijn Koninkrijk.