Kijk uit voor Korach

Korach binnen de gemeente
In de gemeenschap van Israël ontstond op een bepaald moment tijdens de reis naar het Beloofde Heilige Land een crisis, toen een zekere Korach, een Levi, bonje maakte en Mozes verweet het leiderschap naar zich toe te trekken. Het probleem van de situatie rondom iemand als Korach zit hem, praktisch gesproken, niet alleen in Korach zelf, maar ook in de rondombestaanden en in de nabestaanden. Over iemand als Korach: dat is iemand die zijn of haar eigen weg gaat en eigenlijk niet in een gemeente past. Terwijl de gemeente de bijbels voorgeschreven voornaamste werkomgeving van een gelovige is.
 
Rondom- en nabestaanden
Over de rondombestaanden: mensen als Korach zullen er altijd blijven. Maar wie is zo mesjogge om zo iemand te volgen? En over de nabestaanden: er zullen altijd mensen zijn zoals Korach, die de geloofsgemeenschap (gemeente) verlaten, met een hoop herrie, zoals het geval was met Korach, die met een hoop geschreeuw in een groot gat viel. Maar wie is zo geschuffeld om over liefde en vergeving te praten, als de werkelijke situatie te maken heeft met afbraak, belediging, het veroorzaken van bitterheid, en met machtstrijd? Wie zou wie liefde moeten tonen? Wie zou om vergeving moeten vragen, nadat hij of zij meerdere mensen met zich meegetrokken heeft, zoals Korach 250 man meezoog? We moeten de realiteit onder ogen zien. Niet letten op 1 man die slecht bezig was. Maar op het structurele probleem: er zijn nu eenmaal mensen, die hun eigen koninkrijkje, hun eigen toko, graag bouwen op de ruines van het mooie bouwsel, dat ze zelf aan het afbreken zijn. In de biologie heet dat parasitisme. De dokter noemt het kanker. In de gemeente noemen sommigen het: een uitdaging om tot verzoening te komen en liefde te tonen. Daarbij ligt de focus helemaal op het individu, terwijl het belang van de gemeente wordt verwaarloosd. Ja, en in dat geval zijn de rondombestaanden en de nabestaanden opnieuw in staat om dezelfde truc uit te halen als Korach.
 
De juiste reactie
De reactie van de Eeuwige was niet: dat ene schaapje nalopen. Ook niet: de twee om de tafel zetten en het laten uitpraten. Evenmin: de fouten vinden in Mozes die het gedrag van Korach begrijpelijk en aannemelijk, ja zelfs verdedigbaar zouden maken. De Eeuwige groef een diep gat en liet Korach doodvallen. En de rondombestaanden met hem. Zijn kinderen maakten een betere keuze. En zij bleven achter, als nabestaanden die beter wisten en kozen. Dat we daar lering uit mogen trekken.
 
Vieze vlekken en schandeschuimers
Een van de auteurs van het Nieuwe Testament, de Jood Jehoeda (Judas in de NL vertaling), kent deze pappenheimsters en –heimers. Hij heeft het over mensen met eigenbelang en met een verborgen agenda (al dan niet bewust): “Want er zijn bepaalde mensen binnengeslopen [in de gemeente], die al lang tevoren tot dit oordeel waren opgeschreven; het zijn goddeloze mensen, die de genade van onze G’d in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Heer, Yeshua de Messias, verloochenen” (vers 4).
Over dat eigen belang zegt Jehoeda verder: “Zij lasteren over allerlei zaken, waar ze het fijne niet van weten. En waar ze wel kennis over hebben, dat betreft de zaken van deze wereld, zoals degenen die niet voor rede vatbaar zijn. Daarin ligt hun verderf. Wee hun gebeente. Zij zijn hetzelfde gaan doen als Kain. Ze zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken. En ze zijn door de ongehoorzaamheid, zoals Korach die had, ten onder gegaan. Deze mensen zijn de vieze vlekken bij jullie Maaltijden. Dit zijn de mensen die zonder schroom samen met de gemeente feest vieren, maar met het doel om hun eigen belangen te voeden. Je kunt ze vergelijken met wolken, die geen water geven, wanneer ze door de wind voortgejaagd worden. Je kunt ze zien als bomen, die in de late herfst geen vrucht geven. Deze mensen zijn tweemaal gestorven. Ze zijn ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schande opschuimen. Het zijn dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd” (Judas 10-13). Komen ze niet op een positie, dan gaan ze in de oppositie. Krijgen ze hun zin niet in hun positie, dan komen middelen als manipulatie, opstand, afbraak, belediging, bitterheid veroorzaken, machtstrijd en uiteindelijk: weggaan met een hoop kabaal.
 
Het kan goed aflopen
Het Korachprobleem is dus een probleem van ons allemaal. We zijn niet allemaal Korach. Maar we moeten uitkijken dat een natuurlijke neiging om een Korach te worden, op bovennatuurlijke wijze zal worden tegengegaan. Dan kunnen we zelfs kinderen zijn van een Korach en toch goed terechtkomen.