Leesrooster Tora, Haftara en Beriet Chadasja 2021 – juli

23 Tammoez 5781 3 juli 2021
Pinchas פינחס
Tora: Numeri 25:10-13 uit Numeri 25:10-30:1, HB, 25:10-29:40, NL
Haftara: Jeremia 1:9-12 uit Jeremia 1:1-2:3
Beriet Chadasja: 2 Tessalonicenzen 3:1-6

1 Av 5781 10 juli 2021
MattotMas’ee מטות-מסעי
Rosj Chodesj Av Begin van maand Av*
Tora: Numeri 36:8-12 uit Numeri 30:2-36:13 HB, 30:1-36:13, NL
Tora: *Numeri 28:9-15
Haftara: Jeremia 2:9-13 uit Jeremia 2:4-28, 3:4
Haftara: Jesaja 66:1-24
Beriet Chadasja: Lukas 19:12-19

8 Av 5781 17 juli 2021
Dewariem דברים
Tora: Deuteronomium 1:28-31 uit Deuteronomium 1:1-3:22
Haftara: Jesaja 1:24-27 uit Jesaja 1:1-27
Beriet Chadasja: Lukas 13:10-17

9 Av 5781 18 juli 2021
Tisja B’Av תשעה באב
Vastendag van Tisja b’Av (9 Av), ter herinnering aan onder meer de verwoesting van de eerste en de tweede Tempel.
Ochtend:  Tora: Deuteronomium 4:25-40
                  Haftara: Klaagliederen, Jeremia 8:13-9:23
Middag:    Tora: Exodus 32:11-14, 34:1-10
                  Haftara: Jesaja 55:6-56:8, Klaagliederen

15 Av 5781 24 juli 2021
Wa’etchanan ואתחנן
Toe B’Av (15 Av, Dag van Liefde in Israël)
Tora: Deuteronomium 5:1-4 uit Deuteronomium 3:23-7:11
Haftara: Jesaja 40:1-4 uit Jesaja 40:1-26, 1e troosthaftara
Beriet Chadasja: Galaten 4:1-8

22 Av 5781 31 juli 2021
Ekev עקב
Tora: Deuteronomium 10:12-15 uit Deuteronomium 7:12-11:25
Haftara: Jesaja 49:14-17 uit Jesaja 49:14-51:3, 2e troosthaftara
Beriet Chadasja: 1 Timoteüs 6:7-12