Leesrooster Tora, haftara en Beriet Chadasja 2021 – maart

22 Adar 5781 6 maart 2021
פרשת כי תשא Kie Tissa
שבת פרה Sjabbat Para*
Tora: Exodus 31:1-5 uit Exodus 30:11-34:35
*Numeri 19:1-4 uit *Numeri 19:1-22
Haftara: Ezechiël 36:23-26 uit Ezechiël 36:16-36
Beriet Chadasja: Galaten 6:12-16

29 Adar 5781 13 maart 2021
פרשת ויקהל־פקודי Wajak’hel – P’koedee
שבת החדש Sjabbat Hachodesj*
Tora: Exodus 35:1-9 uit Exodus 35:1-40:38
*Exodus 12:1-20
Haftara: *Ezechiël 46:1-3 uit *Ezechiël 45:16-46:18
*1 Samuël 20:18-42
Beriet Chadasja: Lukas 13:14-19

1 Niesan 5781 14 maart 2021
ראש חודש ניסן Rosj Chodesj Niesan Begin van Niesan
Tora: Numeri 28:1-15

7 Niesan 5781 20 maart 2021
פרשת ויקרא Wajikra En Hij riep
Tora: Leviticus 5:14-17 uit Lev.1:1-5:26, HB; Lev.1:1-6:7, NL
Haftara: Jesaja 43:21-25 uit Jesaja 43:21-44:23
Beriet Chadasja: Romeinen 5:14-21

14 Niesan 5781 27 maart 2021
פרשת צו Tsav Draag op
שבת הגדול Sjabbat HaGadol* Grote Sjabbat
ערב פסח Erev Pesach
Tora: Leviticus 8:30-33 uit Leviticus 6:1-8:36, HB; Lev.6:8-8:36 NL
Haftara: *Maleachi 3:6-10 uit *Mal.3:4-24, HB; *Mal.3:4-4:6 NL
Beriet Chadasja: Hebreeën 8:6-13

15 Niesan 5781 28 maart 2021
פסח יום א׳ Jom alef d’Pesach Eerste dag Pesach
Tora: Exodus 12:21-51, Numeri 28:16-25
Haftara: Jozua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27
Beriet Chadasja: Lukas 22:1-15

16 Niesan 5781 29 maart 2021
פסח יום ב׳ Jom bet d’Pesach Tweede dag Pesach
Begin Omertelling
Tora: Leviticus 22:26-23:44, Numeri 28:16-25
Haftara: 2 Koningen 23:1-9, 21-25

17 Niesan 5781 30 maart 2021
פסח Pesach dag 3
Exodus 13:1-16; Numeri 28:19-25

18 Niesan 5781 31 maart 2021
פסח Pesach dag 4
Exodus 22:24-23:19; Numeri 28:19-25

19 Niesan 5781 1 april 2021
פסח Pesach dag 5
Exodus 34:1-26; Numeri 28:19-25

20 Niesan 5781 2 april 2021
פסח Pesach dag 6
Numeri 9:1-14; 28:19-25

21 Niesan 5781 3 april 2021
פסח Pesach dag 7
Exodus 13:17-15:26; Numeri 28:19-25