Leesrooster Tora, Haftara en Beriet Chadasja 2023_oktober

16 Tisjri 5784 1 oktober 2023
סוכות ב׳ Soekot dag 2 Tweede dag Loofhuttenfeest
Tora: Leviticus 22:26-23:44, Numeri 29:12-16
Haftara: 1 Koningen 8:2-21

17 Tisjri 5784 2 oktober 2023
סוכות ג׳ Soekot 3 Tussendag van het feest
Tora: Numeri 29:17-25

18 Tisjri 5784 3 oktober 2023
סוכות ד׳ Soekot 4 Tussendag van het feest
Tora: Numeri 29:20-28

19 Tisjri 5784 4 oktober 2023
סוכות ה׳ Soekot 5 Tussendag van het feest
Tora: Numeri 29:23-31

20 Tisjri 5784 5 oktober 2023
סוכות ו׳ Soekot 6 Tussendag van het feest
Tora: Numeri 29:26-34

21 Tisjri 5784 6 oktober 2023
סוכות ז׳ Soekot 7 Laatste dag Soekot
הושענא רבה Hosjeana Raba Groot gebed om ontferming
Tora: Numeri 29:26-34

22 Tisjri 5784 7 oktober 2023
שמיני עצרת Sjemini Atseret Achtste dag, Slotbijeenkomst
Tora 1: Deuteronomium 16:13-15 uit 14:22-16:17
Tora 2: Numeri 29:35-38 uit 29:35-30:1
Haftara: 1 Koningen 8:52-55 uit 8:54-66
Beriet Chadasja: Jochanan (Johannes) 4:4-10

23 Tisjri 5784 8 oktober 2023
שמחת תורה Simchat Tora Vreugde van de Tora
Tora: Deuteronomium 34:9-12 uit 33:1-34:12; Genesis 1:1-5 uit 1:1-2:3, Numeri 29:35-38 uit 29:35-30:1
Haftara: Jozua 1:1-5 uit 1:1-18

29 Tisjri 5784 14 oktober 2023
פרשת בראשית Parasjat Beresjiet In het begin
Tora: Genesis 2:1-4 uit 1:1-6:8
Haftara: Jesaja 43:1-4 uit Jesaja 40:25-31
Beriet Chadasja: Lukas 6:1-10

1 Chesjwan 5784 16 oktober 2023
ראש חודש חשון Rosj Chodesj Chesjwan Begin van de maand Chesjwan
Tora: Numeri 28:1-15

6 Chesjwan 5784 21 oktober 2023
פרשת נח Parasjat Noach
Tora: Genesis 8:16-19 uit Genesis 6:9-11:32
Haftara: Jesaja 54:2-5 uit Jesaja 54:1-55:5
Beriet Chadasja: Openbaring 18:1-7

13 Chesjwan 5784 28 oktober 2023
פרשת לך־לך Parasjat Lech Lecha
Tora: Genesis 12:7-10 uit Genesis 12:1-17:27
Haftara: Jesaja 40:27-31 uit Jesaja 40:27-41:16
Beriet Chadasja: Hebreeën 11:8-16