Leesrooster Tora, Haftara en Beriet Chadasja 2024_augustus

28 Tammoez 5784 3 augustus 2024
Mattot-Mas’ee

Numeri 31:1-4 uit 30:2-36:13
Jeremia 2:17-20 uit 2:4-28, 3:4
Openbaring 3:7-10

1 Av 5784 5 augustus 2024
Rosj Chodesj Av Nieuwe maand Av

6 Av 5784 10 augustus 2024
Dewariem

Sjabbat Chazon (vanwege het beeld dat Jesaja zag van Judea en Jeruzalem, zie Jesaja 1:1-27
Deuteronomium 1:34-37 uit 1:1-3:22
Jesaja 1:14-18 uit 1:1-27
Efeze 4:22-29

8 Av 5784 12 augustus 2024
’s avonds begin van Tisja b’Av, met v
asten
Klaagliederen 1:1-5:22

9 Aw 5784 13 augustus 2024
Vervolg Tisja B’Av vasten

Ochtend:
Deuteronomium 4:25-40
Jeremia 8:13-9:23
Middag
Exodus 32:11-14, 34:1-10
Jesaja 55:6-56:8

13 Av 5784 17 augustus 2024
Wa’etchanan

Sjabbat Nachamoe van troost, zie Jesaja 40:1-26
Deuteronomium 6:4-9 uit 3:23-7:11
Jesaja 40:23-26 uit 40:1-26, 1e troost-haftara
1 Kefa (Petrus) 4:12-19

15 Av 5784 19 augustus 2024
Toe b’Av In Israël feestdag van de liefde, Chag HaAhawa, een veelbelovende dag voor bruiloften!

20 Av 5784 24 augustus 2024
Ekev

Deuteronomium 9:1-4 uit 7:12-11:25
Jesaja 51:1-3 uit 49:14-51:3, 2e troost-haftara
Titus 3:1-8

27 Av 5784 31 augustus 2024
Re’ee

Deuteronomium 11:26-29 uit 11:26-16:17
Jesaja 55:1-4 uit 54:11-55:5, 3e troosthaftara
1 Jochanan (Johannes) 5:1-6