Leesrooster Tora, Haftara en Beriet Chadasja 2024_maart

22 Adar I 5784 2 maart 2024
Kie Tissa
Exodus 32:25-29 uit 30:11-34:35
1 Koningen 18:36-39 uit 18:1-39
Handelingen 2:36-41

29 Adar I 5784 9 maart 2024
Wajak’hel
Sjabbat Sjekaliem
Exodus 35:30-34, uit 35:1-38:20; Exodus 30:11-16
2 Koningen 12:6-9, uit 12:1-17
Lukas 11:9-13

1 Adar II 11 maart 2024
Rosj Chodesj Adar II
Numeri 28:1-15

6 Adar II 5784 16 maart 2024
Pekoedee
Exodus 40:34-38 uit 38:21-40:38
1 Koningen 8:12-16 uit 7:51-8:21
Lukas 14:25-30

11 Adar II 5784 21 maart 2024
Vasten van Ester
Exodus 32:11-14, 34:1-10
Jesaja 55:6-56:8

13 Adar II 5784 23 maart 2024
Sjabbat Zachor, Erev Poeriem
Wajikra
Leviticus 4:27-30 uit 1:1-5:26, HB; 1:1-6:7, NL
*Deut.25:17-19
*1 Samuel 15:23-26 uit 15:2-34
Galaten 5:19-23

14 Adar II 5784 24 maart 2024
Poeriem
Exodus 17:8-16
Megilat Ester

15 Adar II 5784 25 maart 2024
Sjoesjan Poeriem

20 Adar II 5784 30 maart 2024
Sjabbat Para
Tsav
Leviticus 6:14-18 uit 6:1-8:36 HB; 6:8-8:36 NL
Numeri 19: 13-16, uit 19:1-22
Ezechiël 36:23-26, uit 36:16-38
Hebreeën 5:7-10