Lev, de jeugdgroep met plezier en visie

Welkom bij Lev!
Lev is de jeugdgroep van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua in Amsterdam. Bij Lev komen jongeren vanaf 15 jaar. We gebruiken de Tora als richtlijn voor ons leven, zoals G’d dat bedoeld heeft. En we erkennen en volgen Yeshua, de Hebreeuwse naam voor Jezus, als onze Messias. Bij Lev worden allerlei onderwerpen besproken, bijbel, Jodendom en belangrijke topics uit de wereld waarin we leven.

Elke 2e (na de dienst) en 4e (tijdens de dienst) zaterdag van de maand komen we bij elkaar. Wil je ook een keer meedoen met Lev? Kom dan eens naar een dienst in Beth Yeshua. Informatie over de plaats en tijd van de diensten vind je hier.