Lilit, wie of wat is het

Met name de naam Lilit en de beschrijving van dit wezen viel me meteen op. Ik heb een tijd terug eens een hedendaags liedje gehoord van een bekende muziekmaker en ik zocht de tekst op. Laten we maar zeggen dat de tekst niet al te best was… Maar nu ik dit in de Bijbel las was mijn interesse echt gewekt en ging ik verschillende vertalingen vergelijken. Ook in het Hebreeuws staat er daadwerkelijk; liyliyth (Strong H3914) en in de Statenvertaling wordt het vertaald als; ‘nachtgedierte’.
Ik ging verder op zoek en vervolgens kom je bij allerlei verhalen uit, met name uit joodse en christelijke mythologie. Ik wil graag Bijbelse onderbouwing voor zaken die genoemd worden in de Bijbel, ook al is dit lastig en niet zoals ik dit geleerd heb. Zoals je zelf ook weleens zegt in je studies: ”Het staat er, dus we moeten er iets mee!.” Ik vind dat prachtig en ik ben niet bang om buiten mijn comfortzone te gaan. Zo lang we maar blijven opletten dat we zo dicht mogelijk bij Zijn Woord blijven.
Ik werd vervolgens naar andere teksten geleid zoals Genesis 1 vers 27: ”En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen
En Genesis 2 vers 22 en 23: ”En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.”
Zoals je hoogstwaarschijnlijk wel weet zegt men in sommige kringen dat Lilit de eerste vrouw van Adam was. Nu was mijn eerste gedachte dat dit absoluut niet zo kon zijn, maar vervolgens lees je deze teksten en krijg je opeens een aantal vragen. Dus vandaar dat ik die aan je voor wil leggen en ik hoop dat je me hierin wil bijstaan.
1. Wie of wat is liyliyth? En hoe kan het dat Jesaja dit zo noemt?
2. Wat wordt er met de eerder genoemde teksten bedoeld uit Genesis 1 vers 27 en hoofdstuk 2 vers 22-23? Kan dit betekenen dat Adam daadwerkelijk eerst een andere vrouw had? Of is hier een vertaalfout o.i.d. gemaakt waardoor de tekst verkeerd geïnterpreteerd kan worden?
————————————-
Lilit is inderdaad een woord dat gebruikt wordt door Jesaja. Slechts 1x in de hele Bijbel, in Jesaja. De rest is verbeelding. Het woord lijkt op nacht, Laila, maar is afkomstig van het Soemerische woord lil, dat wind betekent. Ook de Akkadische taal kent dat woord. In het Jodendom is pas in de middeleeuwen dit woord als basis van het idee van een vrouw in combinatie met nacht ontstaan. Een aangepast naar de visie van de geleerde mannen. Die beweren dat Adam een vrouw trouwde, nadat hun eerste twee kinderen slapen ruzie hadden gekregen. Met die tweede vrouw kreeg Adam geen kinderen. Dat kwam pas weer nadat hij Lilit had verlaten en weer terugkeerde naar Eva. Toen kregen ze Set. En vanwege het feit dat Adam en Lilit geen kinderen kregen werd Lilit de vrouw van verleiding en seks vanuit plezier in plaats van netjes bakken vol kinderen krijgen. Dat is feite een onderdrukkend vrouwbeeld. Waarom krijgt Adam geen negatief rapport en alleen die vrouw (die verder nergens genoemd wordt en niet bestaat heeft). Maar er is nog wat anders. Adam is niet de nam van een meneer met een vreemde rib waar een vrouw uit wordt geboetseerd. In Genesis 1:27 staat dat de Eeuwige de mens schiep, niet een meneer. “G’d schiep de mens (Adam, = mensheid) naar Zijn beeld. Het is meervoud, want kijk maar hoe het vers eindigt: man en vrouw schiep Hij hen. “Hen” is meervoud! En bovendien staat er dat al meteen er mannen en vrouwen worden geschapen: man en vrouw schiep Hij hen. De ”rib” is het woord tsela dat door de profeet Ezechiël gebruikt wordt voor zijvertrek, wanneer hij de nieuwe Tempel beschrijft. Dat is een heel ander beeld: de Eeuwige bouwt voor de mensen die Hij geschapen heeft, zijvertrekken in een hoofdgebouw. Die mensen hebben het verlangen geuit dat ze niet meer alleengaand willen leven. Voor die menen heeft Hij deze mogelijkheid gemaakt, zodat de mens vanuit zijn nieuwe relatie kon zeggen: Dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees. Het woord vlees betekent familie, zoals in Genesis 2:24.