Losbreken uit familiale machtssystemen

Mensen houden van machtsspelletjes. Uiteindelijk is dit vanwege hun gevoel van machteloosheid dat in hun eigen ogen compensatie verdient.

Machogedrag vanuit angst
Mannen vertonen in deze situaties machogedrag. Het uitoefenen van macht komt voort uit de onzekerheid om vrouwen als gelijke te zien. De uitdagingen, confrontaties, het tegenspel, angst, het onzekere van dat alles maakt dat de neiging aanwezig is om de andere sekse dan maar onder de duim te houden. Daarmee wordt van alles onderdrukt. Er zijn vrouwen die een dergelijke partner graag kiezen vanwege eerdere voorbeelden in hun opvoeding.

Macho’s en haat
Een man kan ook vanuit haat dit gedrag vertonen. Boosheid met diverse oorzaken kan maken dat een man macho wordt. Agressie kan hierbij een rol spelen. Er zijn vrouwen die met agressie zijn opgevoed. Ze hebben geleerd om erop te reageren en weten niet beter. Een andere, rustige partner zou hen te onrustig maken.

Contactgestoorde macho’s
Ook kan een man vanuit verering van de eigen sekse macho worden. Trots, narcisme, contactstoornis; mogelijkheden te over om van daaruit te handelen. Ook voor dit potje is een dekseltje wat erop past.

Machtswellustige vrouwen
Ook vrouwen kunnen last van machtsvertoon hebben. Er zijn meer families dan je zo zou denken, waar matriarchaal wordt geleefd. De moeder is de baas. Zij bestuurt haar kinderen en haar man. Manipulatie speelt hierbij vaak een grote rol. Als ze een of meerdere dochters heeft is er grote kans dat die dit gedrag overnemen. De machtsstructuur is dan zo, dat de moeder baast over haar dochter(s), en de vrouwelijke familieleden bazen over vader.

Kinderen van machtswellustige vrouwen
De zonen proberen zich eraan te onttrekken, maar bij hen kan juist weer machogedrag ontstaan vanwege de nare dingen die zij hebben meegemaakt. Een dochter die uit een dergelijk gezin komt kan eigenlijk alleen maar “functioneel” getrouwd zijn met een partner, die dit matriarchale systeem erkent. Doet hij dit niet dan breekt “de hel los”. De moeder manipuleert de dochter zo, dat zij de klachten van haar moeder overbrengt aan degene over wie de klachten gaan.

Losbreken
Het is belangrijk om deze zaken in de gaten te krijgen en uit dergelijke systemen los te breken. Dat doet pijn, want kinderen van zulke ouders zijn loyaal, vaker gedwongen dan vrijwillig. Ook partners zouden moeten proberen om zich uit een dergelijk systeem los te wringen. Eerlijkheid speelt hierbij een belangrijke rol en grenzen dienen duidelijk te worden aangegeven. Het inzien dat manipulatie plaatsvindt is belangrijk omdat die zich op diverse manieren kan uiten. Bij moeders vaak door ziekte te veinzen. Bij mannen vaak door te dreigen, met woorden, maar indien zij dat wenselijk achten, ook met geweld. Losbreken is dan niet gemakkelijk, maar wel bevrijdend wanneer het begint te werken. En wie weet kan de macho of de vorstin ook nog verbeteren.