Melach HaArets
Hèt Joodse Messiasbelijdende magazine van Nederland

Informatie en brugfunctie
Tweemaandelijks magazine dat als papieren versie al ruim 27 jaar gepubliceerd wordt. Functies: informatie en bruggen bouwen. De brugfunctie laat haar uitdagende stem horen, aan de bestaande kerken en synagogen, via de media en op internet. We zijn bekend. Er zijn mensen die gehoor geven aan deze stem door onze gemeente te bezoeken, of alleen onze websites (beth-yeshua.nl; womanofvalor.org; lamdeni.nl) en door magazine Melach HaArets.

Rubrieken
behandeling van de feesten op hun momenten in het jaar
archeologie
artikelen van auteurs uit het buitenland
aankondigingen van onze conferenties (2x per jaar)
wekelijkse Torastudies door diverse auteurs
gebedspunten voor Israël
pagina voor kinderen
Beste redactie, met vragen en antwoorden
projecten in Israël
Wie is wie in de Tenach

Betrokkenheid
Er gebeurt veel in Nederland. De Sjabbat wordt herontdekt, als onderdeel van G’ds geboden die bedoeld zijn als basis voor een geestelijk gezonde levenshouding. Dit naast het werk van de Messias in Zijn oorspronkelijke, Joodse omgeving. Er is naast een kritische houding ook openheid en acceptatie nodig van elkaar. Melach HaArets doet een poging al deze zaken te verwezenlijken. Uw betrokkenheid is daarbij van groot belang, bij het verkrijgen van de juiste informatie en het verwerken daarvan voor eigen gebruik en andermans voordeel.

Melach HaArets van papier naar digitaal
Het magazine Melach HaArets stopt per 1 januari 2020. Na ruim 27 jaar is het tijd om verfrissing en vernieuwing voor te bereiden. Kijk hiervoor regelmatig op onze website!
U wilt meer? Bezoek onze online boeken- en muziekshop HaOr, met uniek materiaal om te lezen en weg te geven!

Melach HaArets bracht onze lezers in contact met het Bijbelse geloof, zoals het in perioden als de tijd van Mozes en de eerste eeuw van de gangbare (Christelijke) jaartelling onderwezen werd. Melach HaArets werd gelezen door Joden en niet-Joden, door Christenen van uiteenlopende denominaties. Abonnees uit de volgende landen ontvingen het magazine: Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Israël, Nederland, Suriname, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. Dat maakt dat Melach HaArets een brugfunctie heeft vervuld.
 Door Melach HaArets hebben mensen tevens de weg naar de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua gevonden.

Toegevoegde waarde
Melach HaArets is 25 jaar alleen in papieren versie verschenen. In de afgelopen tijd hebben de volgende waardepunten zich bewezen:
– een origineel Joods geluid
– Tora, Profeten, Geschriften en Nieuwe Testament actueel gemaakt
– op de hoogte zijn van hedendaagse opvattingen
– beknopte studies die een 3D helikopterview geven
– Joden die in Yeshua en de Tora geloven delen hun nieuwe inzichten
– informatie in het Nederlands
– de wortels van het geloof zichtbaar gemaakt
– doorgegeven vanuit de kostbare omgeving van een Joodse gemeente
– het Nieuwe Testament verklaard vanuit de kennis en de wijsheid die de Hebreeuwse Bijbel biedt
– het Hebreeuwse deel van de Bijbel verklaard met het licht van het Nieuwe Testament
– geloofsopbouwende artikelen en interessante studies.
– specifieke achtergronden over Israël

 

Uw reactie

 • Ik ben erg dankbaar en erkentelijk voor het ver-rijkend blad Melach HaArets. De goede studies en onderwijs, dank u voor de rijkdom en het vertalen van de schrift in voor mij begrijpbare taal voor het dagelijkse leven! Hartelijke groet, Shalom

  Gilberte Wilms Poesmans, Wespelaar, België
 • Mijn complimenten voor uw blad Melach HaArets. Iedere keer is het weer aangenaam om dit blad te lezen. Vriendelijke groet,

  Jewannes Hoekman
 • Met heel veel plezier en interesse lees ik het blad Melach HaArets. Ik leer er veel uit en het heeft mijn geloof verdiept, waar ik erg blij mee ben. Hartelijke groeten,

  Gerda Hooijer
 • Waar anderen vaak publiceren tot meerdere glorie van schrijvers, doet Melach HaArets haar uiterste best om Gehoorzaam te zijn aan Het Goede Nieuws. Tora getrouw en geheel zoals onderwezen binnen de Hebreeuwse context van het Woord van de Eeuwige. Educatief. Hiermee kan ik echt werken aan mensch-zijn met andere mensen. Met vriendelijke groet, Cootje Spijker-Kort

  Cootje Spijker-Kort
 • Wij vinden uw magazine erg interessant! Vooral de artikelen van dhr. Peter Vreeken zijn uniek! In “Beste Redactie” worden de vragen met grote kennis van zaken beantwoord. Een hartelijke groet, An en Nico Rasch

  An en Nico Rasch