Noach

In dit gedeelte van de Tora lezen we over de verwoesting van de hele mensheid en alle dieren die op aarde leven door een wereldwijde overstroming. Het water stond tot 15 el, ongeveer 7,5 meter boven de hoogste bergtoppen. Dit betekent dus dat een giraffe, die maximaal 5 meter hoog wordt, ruim onder water verdwijnt. Dit is een geweldige catastrofe geweest. De Eeuwige zorgt ervoor dat de mensheid en de soorten van het dierenrijk kunnen overleven. Er is een nieuw begin. Noach offert een aantal van deze dieren als brandoffer. Dit is een bijzonder brandoffer geweest. Bij het ruiken van de geur van dit offer doet de Eeuwige een heel belangrijke belofte. “Ik zal niet nogmaals vloek brengen over de aarde door toedoen van de mens, want de neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd. Nooit meer zal Ik al het levende dodelijk treffen, zoals Ik gedaan heb” (Beresjiet, Genesis 8:21). In deze tekst herhaalt de Eeuwige dat Hij niet nogmaals zoiets zal doen. De herhaling maakt dat we dit als een eed mogen beschouwen. Bij het maken van het verbond met Noach herhaalt de Eeuwige nogmaals dat er geen zondvloed meer over de aarde zal komen. Er staat dus drie keer dat er niet zo’n ramp meer zal gebeuren. Deze herhaling bevestigt nogmaals dat het werkelijk zo is.

Bij het maken van het verbond is het opmerkelijk om te zien dat G’d dit verbond niet alleen maakt met Noach en zijn nageslacht, maar ook met de dieren. Deze hebben door het slechte gedrag van de mensen enorm te lijden gehad en zijn omgekomen in de zondvloed. De regenboog wordt het teken van het verbond. Wij kunnen dit teken regelmatig aan de hemel zien staan en worden zo aan de belofte van de Eeuwige herinnerd. Het belangrijkste is niet dat wij deze boog kunnen zien, maar het gaat erom dat de Eeuwige de boog ziet. Dan gedenkt Hij namelijk aan het verbond dat Hij gesloten heeft. Dat de Eeuwige eraan herinnerd moet worden, houdt dus in dat er voldoende aanleiding door de mensheid wordt gegeven om opnieuw iedereen weg te vagen van de aardbodem en opnieuw te beginnen. Als je bij jezelf begint en vervolgens om je heen kijkt naar wat er gebeurt, is het niet moeilijk om te beseffen dat er sinds de dagen van Noach niets veranderd is en er inderdaad meer dan voldoende redenen zijn om alle mensen te doden en opnieuw te beginnen.

Noach was een tsaddiek, een rechtvaardige. Hij leefde naar de geboden van de Eeuwige. Hij wist blijkbaar welke dieren geschikt waren om te offeren aan de Eeuwige. Dat rechtvaardig zijn erg belangrijk is, blijkt heel duidelijk uit dit deel van de Tora. Het betekent dat je door de Eeuwige wordt gered uit de meest barre omstandigheden die met G’ds oordelen gepaard gaan. Noach is met zijn familie de enige die overleeft. Yeshua zegt: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn” (Mattitjahoe/Matteüs 24:37). Wie weet gaat het dan wel over onze tijd. Rechtvaardig leven, dus leven naar de Tora, is een sleutel tot het overleven van de oordelen.