Omer tellen tot Wekenfeest (Pinksteren)

Uittocht
Een bevolkingsgroep van uitgebuite en onderdrukte mensen verlaat een Noord-Afrikaans land in de veilige donkerte van de nacht. Ze wisselden de mensenwetten van het Noord-Afrikaanse land om voor de goddelijke wetten van de G’d van Israël. Geen zweepslagen meer, geen kindermoorden meer, geen opgelegde afgoderij meer.

Geestelijke groei
Israël vertrok uit haar Egyptische ballingschap en was klaar om geestelijk te groeien. Een groei die was voorbereid door de verschrikkingen in Egypte, die als reis begon met Pesach en als belangrijk geestelijk tussenstation de woestijn Sinai met de gelijknamige berg aandeed. Die reis duurde 50 dagen. Symbolisch voor Joweljaar, voor kwijtschelding van schulden en voor de komst van de Messias. Die komst werd voorlopig zichtbaar gemaakt in de komst van de Eeuwige op de berg, begeleid door klanken van de sjofar.

Inzettingen van de Eeuwige
Een mens wordt niet bevrijd om zonder wetten te leven. Evenmin wordt een mens geestelijk bevrijd om zonder de Wet van de G’d van Israël te leven die hem bevrijdde. Dat heeft het gedrag van mensen als Korach, een Joodse gelovige, wel laten zien. Zoals dit ook zichtbaar is gemaakt door het gedrag van niet-Joodse gelovigen die doodgewoon wetten en tijden en heilige dagen van de Eeuwige veranderen in menselijke inzettingen.

Begrenzingen
Vijftig dagen waren vijftig stappen in het nieuwe leven met de veeleisende G’d van Israël. Beter gezegd, 49 (7×7) stappen, want op de vijftigste dag achtte de Eeuwige Israël in staat om Zijn hemelse Woord te ontvangen, te verwelkomen en te bewaken en toe te passen. Een mens die zijn eigen grenzen kent en die van anderen respecteert maakt kans gelukkig te worden. Egypte begrensde op dodelijke wijze (mitsrajiem: beperkingen). De Eeuwige heeft ons grenzen gegeven, waarvan Hij vindt dat ze goed voor ons zijn. Hierbij 7 eigenschappen, begrenzingen, een voor elke week: zachtmoedigheid, discipline, inlevingsvermogen, ambitie, nederigheid, fundament hebben, koninklijk gedrag.

Koninklijk gedrag
Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende Gemeente, opgericht op het Loofhuttenfeest in 1991. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de 1e eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die toen al begrepen dat het mogelijk is om Joods te zijn en in Yeshua als de Messias te geloven. En dat het mogelijk is om niet Joods te zijn en je aan de Tora te houden. Beth Yeshua: een Joodse Messiasbelijdende Gemeente gericht op koninklijk gedrag.