Onze visie

Visie
Lamdeni streeft naar verspreiding van de Messiasbelijdende Joodse visie, met de eenheid tussen gelovige Jood en niet-Jood als uitgangspunt. Het verschil met andere bijbelscholen is, dat het onderwijs van Bijbelschool Lamdeni herstel wil bevorderen van het inzicht, dat het Evangelie Joods is. Hopelijk zal de kerk de uitdaging aangaan om terug te gaan naar de wortels van het geloof. Een van de zaken die Lamdeni onderwijst is dat de Joodse Messias Yeshua nooit is gekomen om de Tora ("Wet") en de Profeten af te schaffen (lees Matteus 5:17-19). Dit heeft vele consequenties. Hierin gaat Lamdeni verder dan andere bijbelopleidingen. Mensen moeten tot een keuze gaan komen. Kennis en inzicht gaan hopelijk groeien in Nederland. Dan kan een beter inzicht ontstaan in de relatie tussen Tora ("Wet") en genade, die beide in het Oude en Nieuwe Verbond voorkomen. We zien de Tora als lamp, die bijlicht op het smalle pad, dat tot leven leidt. Yeshua draagt ons op ons aan dit onderwijs te houden en het te bewaren (Matteus 5:17-19). Dit laatste wil zeggen ‘doorgeven’; en dat doen we in onze Messiasbelijdende Joodse Gemeente Beth Yeshua en op de Midrasja (Bijbelschool) Lamdeni.

Onderdeel van het Messiasbelijdende Joodse Platform
Bijbelschool Lamdeni is een project van de Messiasbelijdende Joodse Gemeente Beth Yeshua, zie www.beth-yeshua.nl. De gemeente kent drie pijlers: onderwijs, eredienst en geestelijke hulpverlening. Vele Joodse mensen over de hele wereld hebben hun eigen Messiasbelijdende Joodse geloofsgemeenschappen gevormd. Daarin hebben ook veel gelovigen uit de volken een bijzondere vervulling gevonden, omdat ook zij zijn ‘geënt op de saprijke wortel van de olijfboom’ (taalgebruik van Messiasbelijdende Jood van het eerste uur: Sja’oel, later Paulus genaamd, in Romeinen 11:17 en volgende). Zo komen we samen weer terecht bij de wortels van ons geloof, door Yeshua de Messias.

Onderwijs
De pijler onderwijs is concreet geworden in de vorm van de Messiasbelijdende Joodse Bijbelschool Lamdeni (zie Psalm 25:5, "Leid mij in Uw waarheid en leer mij (lamdeni), want U bent de G’d van mijn redding)." Deze Messiasbelijdende Midrasja (Bijbelschool) heeft tot doel de gezonde leer te verspreiden en aanbidding van G’d te bevorderen; en om zowel de oude als de nieuwe zaken uit G’ds woord te onderwijzen (zie Matteüs 13:52). De doelstellingen van deze Midrasja zijn samen te vatten in drie punten:

  • inzicht geven in de Bijbel en aanverwante onderwerpen, zoals geestelijke hulpverlening
  • voorbereiding op algemene functies en taken in een gemeente
  • aanbod van een opleiding aan mensen die een gemeente willen leiden.
    In overleg wordt een studiepakket samengesteld. Ieder die zich in de Messiasbelijdende Joodse visie wil scholen, kan één of meer onderdelen uit het studieprogramma volgen, uit belangstelling, ter geestelijke verdieping, of om desgewenst studiepunten te verzamelen om zich te bekwamen in leiderschap, dan wel om de rabbinale bevoegdheid te verkrijgen binnen deze wereldwijde Messiasbelijdende Joodse beweging.