Op 2 juni was het Jom Jeroesjalajiem


Op 2 juni was het Jom Jeroesjalajiem. Die dag markeerde de datum waarop Jeruzalem 40 jaar geleden (41 jaar volgens de gangbare jaartelling) herenigd werd doordat dappere en zeer gemotiveerde soldaten daar heel hard voor hebben gevochten. Onze hoofdstad is de kroon van het heilige land Israël. Onder Jordaans beheer mochten Joden niet bij de Muur bidden. Onder Joods Israëlisch beheer mogen alle gelovigen daar komen. Behalve zij die verdeeldheid of vernietiging zaaien. Aan het einde van de Zesdaagse Oorlog in 1967 kwam er een ommekeer in de identiteit van Israël. De hereniging van de hoofdstad zorgde voor het kompleet maken van het beeld van het uit de as van de holocaust opgebouwde Israël. De hereniging van Jeruzalem was het sluitstuk van die opbouw.  

Aan de andere kant hebben de naties, die hun ambassades in Jeruzalem hadden, deze hereniging nooit geaccepteerd. Deze ambassades werden verhuisd naar Tel Aviv. En nog steeds wordt er grote druk op Israël uitgeoefend om het oostelijke deel van Jeruzalem “terug” te  geven aan de Palestijnen. En dat terwijl iedereen weet dat dit deel van Jeruzalem aan Jordanië toebehoorde en nooit aan de Palestijnen. Een aantal van de landen die deze druk op Israël uitoefenen bezit zelf stukken land die aan andere landen of volken toebehoren en nooit zijn teruggegeven. Maar Israël is nog steeds de zondebok die de zonden van andere landen moet bedekken. De komst van de Messias zal dit herstellen.  

De feestelijkheden in Jeruzalem zijn veel in aantal. Het is goed om te weten dat deze hereniging past in het reddingsplan dat de Eeuwige heeft met Israël. Herstel van het land, van de hoofdstad, van het volk, van de taal, van de Tora, van de Tempel en de voltooiing van het koningschap van de Messias dat begon met zijn lijdende taak 2000 jaar geleden, dat alles vindt in rap tempo plaats. Het is een voorrecht om daar tijdgenoot van te mogen zijn en nog meer wanneer je op deze bijzondere tijdstippen in de stad zelf mag zijn.