Op 22 januari 2008 was het Toe Bisjwat

Op 22 januari 2008 was het Toe Bisjwat, het Joodse Nieuwjaar van de Bomen

 
De mens is te vergelijken met een boom: “Gelukkig is de man die niet leeft volgens de raad van hen die de Eeuwige niet betrekken in hun beslissingen en uitspraken, die zich niet bevindt op de weg van de zondaren en ook niet in de kring van hen die spotten; maar die zijn verlangen gericht heeft op de Tora van HASJEM en diens Wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want zo iemand is als een boom, die geplant is aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet verwelkt. En hij slaagt in alles wat hij onderneemt” (Psalm 1).

Ook de Tora wordt met een boom vergeleken: “Jullie moeten mijn inzettingen en mijn verordeningen navolgen. De mens die deze doet, zal daardoor leven: Ik ben HASJEM” (Leviticus 18).

En wijsheid hoort in deze rij ook thuis. Over wijsheid staat geschreven: “Een boom des levens is zij voor wie haar grijpen. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen” (Spreuken 3:18).

Geniet van de dag, waardeer de natuur en de Schepper van dit alles.