Opgravingen in Jeruzalem: bewijs van Israëls vroegere bestaan

Verbetering van een brug
De aanleg van een nieuwe brug in Jeruzalem stuit op zware kritiek vanuit de hele Arabische wereld. De brug gaat lopen door een archeologische tuin, naar de Rambam Poort (Mugrabi Gate) en bevindt zich vlak bij de Westelijke Muur. De fundamenten van de moskeeën op de Tempelberg zouden er door worden beschadigd. Ik ben het er mee eens dat de Islamitische heiligdommen volkomen gerespecteerd dienen te worden. Maar iedereen die deze brug kent, weet dat die ver verwijderd is van deze fundamenten. De huidige brug wordt door ingenieurs als te zwak beschouwd. De originele stenen opgang was na de Zesdaagse Oorlog gebouwd en diende als toegang tot de Tempelberg voor niet-Moslims.

In de buurt van de heilige moskeeën
Toen drie jaar geleden een extra deur werd aangelegd om toeristen naar buiten te kunnen laten, na afloop van een tour door de tunnel die langs de Westelijke Muur loopt, kwam diezelfde Arabische wereld in opstand. De fundamenten van de moskeeën op de Tempelberg zouden er door worden aangetast. De media verdedigden dit Arabische standpunt. Men sprak er schande van dat Israël zo kortzichtig en destructief bezig was. Deze deur was ver verwijderd van dezelfde moskeeën, maar ook dit Israëlische hang- en sluitwerk werd gebruikt om hetze te zaaien. Toen duidelijk werd dat de deur uitkwam in een straatje in de Oude Stad, waren de media al lang niet meer geïnteresseerd.

Bewijs van Israëls vroegere bestaan
Met de aanleg van de brug, die een vervanging is van een bouwsel dat werd aangelegd, na een lichte aardbeving en aardverschuiving in Jeruzalem, zijn opgravingen op gang gekomen. Deze bevinden zich naast de vrouwensectie van de Westelijke Muur. In de aarden muur langs de brugconstructie blijken archeologische vondsten te zitten, die zeer belangrijk zijn. Ze zijn afkomstig uit vele historische perioden uit de geschiedenis van Israël. De archeoloog Yuval Baruch heeft dit bekend gemaakt. Tot dusver zijn vondsten gedaan van ruïnes van de Moslim Umayyad, die in de 7e en 8e eeuw van de gangbare jaartelling heerste. Ook zijn vondsten gedaan van de christelijke, Byzantijnse periode, 3e tot 7e eeuw). Belangrijk voor het bewijs dat Israël al lang geleden op dit grondgebied heeft geleefd, zijn de vondsten uit de Joodse Herodiaanse periode. Deze liep van de 1e eeuw voor de gangbare jaartelling tot en met de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Het bestaan van Israël in vroegere tijden wordt immers aangevochten, zo zei recentelijk de voorzitter van de Nationale Union-NRP partij in de Knesset, Uri Ariel. “De Arabieren vrezen blijkbaar dat Joodse overblijfselen zullen worden gevonden in de opgravingen, die de verbinding van het Joodse volk met hun land zullen versterken, in de ogen van de Israëlische maatschappij en in de ogen van de wereld.”

Opgravingen gaan door
Dit soort archeologische schatten zouden worden beschadigd of vernietigd, als er alleen maar een nieuwe brug wordt gebouwd. Yuval Baruch benadrukt dat alle vondsten, uit welke periode ook, met alle voorzichtigheid zullen worden behandeld. Ex-burgemeester Lupolianski van Jeruzalem had een stop uitgesproken over het Israëlische project. Dit dwars tegen de uitspraak van de regering van Israël in dat de opgravingen door mochten gaan. Lupolianski wil luisteren naar de bezwaren die worden geuit. Desondanks gaan de opgravingen tot op heden gewoon door.