Over Beth Yeshua

Over Beth Yeshua

Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar wekelijks de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. De gemeente is landelijk georiënteerd, met afdelingen verspreid over Nederland.

De term “Messiaanse gemeente” en “Messiaanse beweging” is een onjuiste benaming

Twee redenen hiervoor: 1. Messiaans is alles wat te maken heeft met de tijd wanneer de Messias Zijn Koninkrijk vestigt in Jeruzalem; en 2. alle Joodse synagogen en religieuze stromingen die de Messias verwachten, zijn Messiaans. De correcte benaming is: Messiasbelijdend, omdat Messiasbelijdende Joden de naam van de Messias belijden, zijnde Yeshua.

Beth Yeshua is 30 jaar oud op 7 september 2021

Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en werd geboren in Eindhoven in 1949. Lion en zijn vrouw Elze zijn afgestudeerd in de biologie. Zij hebben de gemeente opgericht in Amsterdam en leiden de gemeente met diverse teams.

De gemeente heeft openbare wekelijkse diensten

En tevens de vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale en diakonale zorg.

Beth Yeshua werkt samen en is nauw verbonden met een grote geestelijke organisatie in Amerika en met leiders van gemeenten in Nederland en van Joodse Messiasbelijdende gemeenten in Israël, met name de gemeente Netivyah (Roeh Israel), onder leiding van Joseph Shulam en Yuda Bachana (schoonzoon van Lion en Elze Erwteman).