Pekoedee

Het einde van Sjemot is aangebroken. Het ontstaan van de aarde en de schepselen daarop is beschreven. Tevens is het begin van een mensenleven daarmee geschilderd, jong en ongevormd, leeg en open, met alle gevaar van dien. Het oerevangelie, te vinden in Beresjiet (Genesis) hoofdstuk 3:15, is ons daar gegeven. Israël als aartsvader en als volk wordt geboren. En met de Uittocht uit Egypte begint het reddingsplan van de Eeuwige. We ontvangen de Tora met zijn beloften en voorschriften voor een gelukkig leven. En op zijn best is de aanwezigheid van de Eeuwige in de Misjkan (de Tabernakel) zo sterk, dat een wolk de tent bedekt en Mosje er niet kan binnengaan. Hebt u dat al eens meegemaakt in uw gemeente? Die vraag moet ik nuanceren, want per slot van rekening is de heiligheid van de Misjkan zoveel groter dan welke gemeente ook. Zo heeft de Eeuwige het gewild, hoe goed we ons best ook doen. Dat is geen tekort van onze kant, maar een bestemming die G’d aan deze samenkomsten tussen Mosje en Hemzelf heeft gegeven.

Uiteindelijk gaat het in de samenkomsten van G’d met mensen om Joden en niet-Joden. Jesaja heeft dat ontvangen vanuit de hemel. Hij heeft immers het beeld gezien van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die zouden komen (Jesaja 65:17, 66:22). In het boek Openbaring ziet ook Jochanan (Johannes) dit beeld (Openbaring 21:1). Opvallend is dat deze vernieuwing pas plaatsvindt wanneer wij mensen eerst helemaal vernieuwd zijn. Dat het herstel van de mensheid, dat al in Beresjiet begint, als eerste plaatsvindt, is noodzakelijk. Als we nu al een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zouden hebben, zouden we die opnieuw verontreinigen met onze ongehoorzaamheid.

Deze Sjabbat is het Sjabbat Sjekaliem, een Sjabbat die gewijd is aan de betaling van zoengeld met de Sjekel Machatsiet (Halve Sjekel). Dit was om de telling die plaatsvond niet te laten uitlopen op een plaag (zie 2 Samuël 24:1). Iedereen moest een Sjekel Machatsiet geven, rijk en arm, om daarmee aan te geven dat er bij verzoening geen aanzien des persoons is. Deze heffing, die we gedenken op Sjabbat Sjekaliem, werd gebruikt voor de diensten in de Misjkan. Ik kan mij voorstellen dat de diensten in onze gemeenten op een dergelijke wijze bedoeld zijn als uitwerking van onze behoudenis.