Parasjat HaSjawoe'a

Op 15 Niesan begon eerste dag Pesach (dit jaar 3 april 2007). Israël is door de Eeuwige uitgeleid, gered en verlost van de slavernij, om te worden aangenomen tot Zijn volk. Nu moeten ze hun ‘oude natuur’, hun slaaf zijn, afleggen. Vandaag zijn we vrij, vrij om de Eeuwige te aanbidden en Hem te dienen. Daarom eten we matses (ongezuurd brood). Zo zal de Tora van de Eeuwige in onze mond zijn (Exodus 13:9).

Israël offert vredeoffers aan de Eeuwige. Het zijn lofoffers, die nog diezelfde dag gegeten worden. Het bloed wordt rondom tegen het altaar gespat – hier de beide deurposten en de bovendorpel van het huis. De Eeuwige heeft het zo gezegd en het is Hem welgevallig. Terwijl in heel Egypte alle eerstgeborenen sterven, spaart de Eeuwige Zijn volk Israël en de eerstgeborenen van Israël moeten geheiligd worden. Zij behoren Hem toe.

Israël wordt opgeheven uit het slijk van de slavernij om te gaan naar de berg van de Eeuwige, omdat de Eeuwige dit heeft gezegd (Exodus 3:12). Jaren later wordt de Messias opgeheven uit het slijk van deze aarde. Tijdens de Sederviering (Zijn laatste Pesachviering) “nam Yeshua een matse, sprak de beracha (zegen) uit, brak de matse en gaf deze aan Zijn talmidiem (discipelen), terwijl Hij zei: ‘Neem en eet, dit is Mijn lichaam.’ Daarna nam Hij een beker, sprak de beracha uit en gaf hun die, terwijl Hij zei: ‘Drink hier allemaal uit, want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor vele mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden’” (Mattitjahoe/Matteüs 26:26-28). Zo werd Yeshua voor ons tot schuldoffer, zie Jesaja 53:10. Ik wens u een kosjere Pesach.