Pesach

Prestatie
Wanneer u dit jaar niet buitengewoon warm loopt voor Pesach mag u zich grote zorgen maken over u zelf. Wanneer u niet uitkijkt naar dit herdenkingsfeest dat al 3500 jaar gevierd wordt, dan is er iets mis met uw verlangen naar overwinning, met uw vertrouwen op Adonai en met uw geloof en vertrouwen dat dit jaar de beste Pesachviering ooit gevierd zal worden. Bovendien kan het zijn dat Yeshua dit jaar terugkomt, althans dat Elia Hem zal voorgaan in deze terugkeer. Heb ik het te radicaal gezegd? Ben ik te enthousiast? U mag weten dat de rabbijnen binnen onze beweging zich zorgen maken over het gehalte aan kinderlijk enthousiasme, dat steeds meer afneemt in hun gemeenteleden. De goeden niet te na gesproken zijn er mensen die Pesach zien als een feest dat je moet vieren, wil je een Joodse gemeente zijn. Het huis moet door de vrouw goed zijn schoongemaakt. En je aantallen matzes moeten kloppen, je charoset dient van de juiste kleur en consistentie te zijn, alles moet precies goed op tafel liggen en dan is uiteindelijk de prestatie weer geleverd.

Reden voor zorg
Waar we ons als rabbijnen zorgen over maken is, of er genoeg mensen zijn die Pesach willen vieren omdat ze het opnieuw nodig hebben om gereinigd te worden. Of omdat ze inzien dat de reiniging van het huis door alle inwoners moet worden gedaan als een teken van reiniging van henzelf. Of omdat ze beseffen dat de matzes een teken zijn van de ideale situatie, waarbij zij zelf ook zonder enig zuurdesem zijn en dat de charoset herinnert aan het lijden van Israël dat nog steeds voortduurt en dat deels aan eigen ongehoorzaamheid te wijten is. Of omdat ze begrijpen dat je nooit kunt nabootsen hoe de eerste Pesach een mengeling was van angst, verbazing, verwondering, overwinning, moeten wegtrekken om een lange reis te maken en half te beseffen dat het bloed van een lam de redding van de eerstgeborene betekend heeft. Of omdat ze werkelijk doorhebben dat Adonai zelf toeziet op hun naleving van Pesach en ze met die viering een test doormaken. Een test die aantoont, waar de vierder zelf op dat moment staat in zijn of haar bevrijding. Want viering is een ding, maar omgaan met anderen is een ander ding. En vooral je “vijanden” zijn daarin een mooie proeve van hoe je zaken in de praktijk brengt. Want niets is zo’n loze en voze lege huls, die Pesach wordt, wanneer het alleen om de traditie gaat.

 

Pesach persoonlijk
Hoewel dit bevrijdingsfeest zich bij uitstek kenmerkt door zijn gemeenschappelijke viering, is het uiterst belangrijk om het ook persoonlijk te beleven. Neem tijdens het feest de tijd voor overdenking, voor dankbaarheid voor wat Adonai heeft bewerkt. Als Hij niet had ingegrepen was Israël in Egypte ten onder gegaan. Dan was er geen land met Zijn volk geweest, geen vervulling van de profetieën in het boek Beresjiet (Genesis), geen Tora, geen Messias uit Juda. Afschuwelijk, verschrikkelijk om dat te bedenken. En zo enthousiast als u dient te zijn om het te vieren, zo afgrijselijk dient deze gedachte te zijn van een Israëlloze wereld. Dus neemt u de tijd voor meditatie en besef deze bijzondere genade van Adonai, die ook voor u een grote rol speelt. Ween mee met het zoute water, geniet van het zoete charoset, huil vanwege de mierikswortel en verbaas u over de symboliek van de matsetas, waarin 3 matzes zitten. De tas heet Eenheid. De middelste van de matzes wordt eruit gehaald, door midden gebroken en voor de helft weer terug gedaan. De andere helft wordt in een doek verstopt en na de maaltijd gezocht en van zijn doek ontdaan. Deze laatste helft vormt vervolgens de stukjes, die met een glas wijn rondgaan na de hoofdmaaltijd, ter nagedachtenis van het Pesachoffer, zo vertelt een Siddoer, een Joods gebedenboek, ons. Sta stil bij de vertelling van het offer dat door Yeshua (Jezus) werd gebracht en die in elke zichzelf respecterende Messiasbelijdende Joodse gemeente wordt verteld tijdens de Pesachviering. En wanneer de deur tijdens de viering even wordt geopend om Elia de profeet binnen te laten, verwacht dan ook echt dat hij op dat moment zal binnenkomen.

Pesach voor Adonai
En dan is het noodzakelijk te beseffen dat we het feest vieren om Adonai onze dank te brengen voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Want dank drukt geloof uit, zoals we onder meer in de geschiedenis van de tien melaatsen zien, leest u Lucas 17:12-19 en dan met name de verzen 15 en 16. Het is dat soort dank dat doet behouden en behoudenis uitwerkt. Geloof in Adonai en een relatie met medegelovigen gaan hand in hand. De rabbijnen maken zich zorgen over de behoudenis en de uitwerking daarvan bij sommigen, die zeggen in G’d te geloven, maar dat niet laten zien in de manier waarop zij met mensen omgaan in conflictsituaties en met leiders van gemeenten, wanneer ze het niet met hen eens zijn. Met name de manier waarop je een conflict uitwerkt toont aan hoe je Pesach begrijpt en beleeft. Want Pesach is het feest van conflictbeheersing, van overwinning in grote strijd, doordat Adonai die overwinning geeft. Uit grote ontferming heeft Adonai ingegrepen en bevrijding gegeven. De hele wereld heeft daar van geprofiteerd, of ze dat beseft of niet. Maar tegelijkertijd ziet Hij zeer nauwkeurig toe of u daar vervolgens behoedzaam mee omgaat. Gewijd zijn aan Adonai is toegewijd zijn aan medegelovigen. Dan is Pesach niet meer iets gewoons, maar een van die goede werken die je doet en “die G’d tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efe.2:10). Het eerste van de zeven bijbelse feesten staat voor de deur. Vooral ook in dit feest staat Yeshua zo volkomen centraal. Als u Hem die positie geeft.