Pesach is persoonlijk

Pesach is bevrijding. Met Pesach praktiseren we G’ds bevrijdingsproces en maken dat zichtbaar. Het is het eerste van het Joodse zeven stappen-programma, dat de Bijbelse feesten ons bieden. Deze feesten zijn:
– Pesach met de Omertelling tussen dit feest en het volgende;
– Sjawoeot (Wekenfeest);
– Rosj Hasjana (Feest van de Bazuinen) met de volgende 10 Ontzagwekkende Dagen;
– Jom Hakippoeriem (Grote Verzoendag) met Simchat Tora (Vreugde van de Tora);
– Soekot (Loofhuttenfeest);
– Chanoeka (Vernieuwingsfeest);
– en Poeriem (Lotenfeest).

Het elk jaar gaan door deze zeven stappen biedt de oprechte feestvierder een genezingsproces in lichaam, ziel en geest. Het vormt de basis voor een gezond emotioneel en sociaal leven op aarde. En het bereidt voor op de wereld die komt.

Herbeleven
Pesach van nu is gebaseerd op de eerste keer dat we dit feest vierden. Als een laatste maaltijd, voordat we uit het indertijd misdadige, tirannieke land Egypte wegtrokken. De Eeuwige had de Egyptenaren negen grote klappen uitgedeeld. En de tiende was gekomen vlak voordat dit laatste avondmaal plaatsvond. Bijzonder dat de Eeuwige ons op aarde laat feestvieren en laat offeren, terwijl Hij het echte werk doet. Zo moesten we bij de eerste Pesach bloed van vers geslachte lammeren aan de beide deurposten en aan de bovendorpel smeren.

Indertijd
We aten gebraden lamsvlees, met bittere kruiden en matses (ongezuurde en niet gerezen broden). En Mozes hief af en toe zijn stok op of zijn hand. Dat was alles van de menselijke kant en ons deel van dit unieke partnerschap. In de tussentijd werkte en werkt de Eeuwige zonder ophouden aan de bevrijding van Israël. Die onbeschrijflijke hoeveelheid energie en moeite zien we dan weer terug in de offers van de vele lammeren die mensen later jaarlijks naar Jeruzalem brachten voor het grote feest.

Nu
Nog steeds eten we bittere kruiden en matses. Nu weten we dat die bevrijdende kracht bestaat. De G’d van Israël heeft dat laten zien. Elke Pesach opnieuw opent Hij Zijn window of opportunity om ons los te breken van verleden dat afbreekt en om ons in het nu op te bouwen. Zo laat Hij ons verder groeien naar Zijn toekomst met gegarandeerde kwaliteit. Pesach sameach, Pesach kasjer.

Lion S. Erwteman