© 1991-2018 Stichting Beth Yeshua Nederland
Kamer van Koophandel dossier: 41212252

Alle rechten voorbehouden

Artikelen
Overname van (delen van) artikelen van deze website uitsluitend met toestemming van de Stichting Beth Yeshua Nederland.
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)

Lezingen
Op verzoek worden lezingen gehouden door Lion S. Erwteman op uw locatie.
Verkenning van Messiasbelijdend Jodendom en/of onderwerpen van uw keuze.
Email: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)

ANBI erkenning
Al uw giften aan Beth Yeshua en haar stichtingen en dienstverlenende instanties zijn aftrekbaar bij de belasting. Dit vanwege de erkenning door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).