© 1991-2020 Stichting Beth Yeshua Nederland
Kamer van Koophandel dossier: 41212252

Steunstichting van Beth Yeshua, Messiasbelijdende Gemeente.

Alle rechten voorbehouden

AVG en uw privacy
Lees onze Privacyverklaring hier. Als u de artikelen op onze website raadpleegt, is uw privacy gegarandeerd volgens de Europese regelgeving, zoals ook wordt toegepast door de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, genaamd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikelen
Gebruik van (delen van) artikelen van deze website alleen met toestemming van de Stichting Beth Yeshua Nederland.
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di en do 9.30 – 17.00 uur)

Lezingen
Op verzoek worden lezingen door Lion S. Erwteman op uw locatie aangeboden.
Verkenning van Messiaans Jodendom en / of onderwerpen van jouw keuze.
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di en do 9.30 – 17.00 uur)

ANBI-erkenning
Elke donatie aan Beth Yeshua en haar afdelingen is fiscaal aftrekbaar bij de IRS. Dit is mogelijk omdat we worden erkend als organisatie van openbare dienstverlening (ANBI).


© 1991-2018 Foundation Beth Yeshua Nederland
Chamber of Commerce dossier: 41212252
All rights reserved

GDPR and your privacy
General Data Protection Regulation
Consulting the articles on our website, your privacy is guaranteed according to the European regulations, as also applied by the Autoriteit Persoonsgegevens (Authority of Personal Data, in The Netherlands, called AVG).

Articles
Usage of (parts of) articles from this website only with permission by the Foundation Beth Yeshua Nederland.
E-mail: info@beth-yeshua.nl
Telephone: +31(0)20 – 890 69 50 (Tue. and Thur. 9.30 a.m. – 5 p.m.)