Eerherstel voor Israël, door Saecko Tjepkema

 17,95

In dit boek neemt de auteur ons mee in de geschiedenis van het volk Israël. Eén ding komt dan heel duidelijk naar voren: ondanks het verval en de verstrooiing van het volk Israël, heeft G’d Zijn handen niet afgetrokken van Zijn oogappel. Integendeel, door alles heen is Israël een getuigenis van hoop – niet alleen voor Israël zelf, maar voor de gehele schepping. Het herstel van Israël als het volk van G’d, betekent leven voor de wereld.

Beschrijving

In dit boek neemt de auteur ons mee in de geschiedenis van het volk Israël. Eén ding komt dan heel duidelijk naar voren: ondanks het verval en de verstrooiing van het volk Israël, heeft G’d Zijn handen niet afgetrokken van Zijn oogappel. Integendeel, door alles heen is Israël een getuigenis van hoop – niet alleen voor Israël zelf, maar voor de gehele schepping. Het herstel van Israël als het volk van G’d, betekent leven voor de wereld.

Toch groeit het antisemitisme. Veel christenen hebben nauwelijks zicht op G’ds handelen met Israël in deze tijd. Dit boek wil een tegengeluid zijn en helpen om G’ds plan met Israël te verstaan. Een plan dat leidt tot de komst van G’ds Koninkrijk en de redding van de mensheid.
Een plan van eerherstel voor Israël.

* Is onze generatie getuige van de eindtijd?
* Leven we in een tijdperk van het begin van de weeën, die de terugkeer van de Joodse Messias aankondigen?
* Welke betekenis heeft de opkomst van de Messiaanse Beweging in dit geheel?
* Welke positie dient de gelovige in te nemen?
Dit boek beoogt de lezer te helpen, op al deze vragen antwoorden te vinden

Extra informatie

Gewicht 0,379 kg