Het Begin, cursus Klassiek Hebreeuws deel 3
door de Onderwijsafdeling van het NIK

 25,00

Deel 3 les 11 t/m 15

Beschrijving

Het Begin is een lessenserie Klassiek Hebreeuws, ontwikkeld door de Onderwijsafdeling van het NIK. In de serie wordt de eerste stap gezet op weg naar zelfstandig vertalen van de Tora aan de hand van teksten uit Bereesjiet over het begin van de wereld en het begin van het Joodse volk.
De serie bestaat uit 15 boekjes en een hulpboek. De cursus Klassiek Hebreeuws is onderverdeeld in 3 delen. Dit is deel 3 van de cursus: les 11 t/m les 15.
Het Begin behandelt de basis van de Hebreeuwse grammatica. Naast vertalen is er ruim aandacht voor verklaringen uit de rijke Joodse traditie, waaronder midrasjiem, de middeleeuwse commentator Rasji en eigentijdse verklaarders.
Het Begin gaat uit van de leerstof voor het VWO-examen, met extra informatie en verdieping. De werkboekjes zijn geschikt voor zelfstudie. Enige voorkennis zoals een basis-woordenschat en kernbegrippen uit de grammatica is vereist.