Paulus en zijn Korintiërs; Henk van Breukelen

 18,26

Paulus en zijn Korintiërs is een speurtocht naar het leven en werk van de joodse zendeling Paulus. Zijn brieven aan Yeshua Jezus)aanhangers die samenkomen in huiselijke kring en in synagogen zijn de oudste geschriften van het Nieuwe Testament.

Schrijvers van latere nieuwtestamentische boeken, zoals Handelingen en andere
brieven die onder de naam van Paulus werden verspreid, wekken de indruk alsof
Paulus de stichting van een kerk voor ogen stond en een breuk met het jodendom. Maar uit de zeven oudste en originele brieven van Paulus rijst een heel ander beeld op: dat van een geletterde joodse zendeling die midden in de Grieks-Romeinse wereld stond en mondiale ambities koesterde.

Paulus is gegrepen door wat hij gehoord heeft over Yeshua(Jezus), die hij zelf nooit heeft ontmoet. Vanuit leidende joodse kringen in Jerusalem legt hij contact met volksgenoten in de Griekse wereld die net als hij Yeshua (Jezus)aanhangers zijn. Hij wil ze warm maken voor nieuwe verhoudingen tussen mensen en moet balanceren tussen
uitersten, ook in zijn eigen leven.

Beschrijving

Paulus en zijn Korintiërs is een speurtocht naar het leven en werk van de joodse zendeling Paulus. Zijn brieven aan Yeshua (Jezus)aanhangers die samenkomen in huiselijke kring en in synagogen zijn de oudste geschriften van het Nieuwe Testament.

Schrijvers van latere nieuwtestamentische boeken, zoals Handelingen en andere
brieven die onder de naam van Paulus werden verspreid, wekken de indruk alsof
Paulus de stichting van een kerk voor ogen stond en een breuk met het jodendom. Maar uit de zeven oudste en originele brieven van Paulus rijst een heel ander beeld op: dat van een geletterde joodse zendeling die midden in de Grieks-Romeinse wereld stond en mondiale ambities koesterde.

Paulus is gegrepen door wat hij gehoord heeft over Yeshua(Jezus), die hij zelf nooit heeft ontmoet. Vanuit leidende joodse kringen in Jerusalem legt hij contact met volksgenoten in de Griekse wereld die net als hij Yeshua (Jezus)aanhangers zijn. Hij wil ze warm maken voor nieuwe verhoudingen tussen mensen en moet balanceren tussen
uitersten, ook in zijn eigen leven.