Verrassende feiten over de rechtzaak tegen Jezus, door Klaas de Jong

 12,95

Een onrechtmatig proces
De rechtszaak tegen Yeshua (Jezus) was om meerdere redenen onrechtmatig evenals de kruisiging door de Romeinse soldaten in opdracht van gouverneur Pontius Pilatus. In dit boek lees je hierover en over de vele vragen die deze rechtszaak oproepen bij nauwkeurig lezen van de Evangeliën. We noemen een paar:

Nee, niet op het feest!
Yeshua (Jezus) werd veroordeeld en gekruisigd op Pesach (Joodse Paasfeest). Dat is vreemd eigenlijk want de hogepriester Kajafas had van tevoren uitdrukkelijk gezegd: “Niet op het feest.” Hoe kwam het dat deze man als voorzitter van het Sanhedrin toch Yeshua (Jezus) aan het begin van het feest ter dood veroordeelde? Het is boeiend om te lezen hoe alles verliep volgens G’ds plan en niet volgens het plan van Kajafas

Categorie:

Beschrijving

Een onrechtmatig proces
De rechtszaak tegen Yeshua (Jezus) was om meerdere redenen onrechtmatig evenals de kruisiging door de Romeinse soldaten in opdracht van gouverneur Pontius Pilatus. In dit boek lees je hierover en over de vele vragen die deze rechtszaak oproepen bij nauwkeurig lezen van de Evangeliën. We noemen een paar:

Nee, niet op het feest!
Yeshua (Jezus) werd veroordeeld en gekruisigd op Pesach (Joodse Paasfeest). Dat is vreemd eigenlijk want de hogepriester Kajafas had van tevoren uitdrukkelijk gezegd: “Niet op het feest.” Hoe kwam het dat deze man als voorzitter van het Sanhedrin toch Yeshua (Jezus) aan het begin van het feest ter dood veroordeelde? Het is boeiend om te lezen hoe alles verliep volgens G’ds plan en niet volgens het plan van Kajafas.

Geen steniging maar kruisiging
Yeshua (Jezus) werd veroordeeld vanwege G’dslastering. Volgens de Wet van Mozes (de Tora) gold daarvoor de doodstraf in de vorm van steniging. Maar Yeshua (Jezus) werd niet gestenigd maar gekruisigd. In dit boek ontdek je het hoe en waarom.

Spraken de apostelen over “Zijn bloed over ons”?
Door de eeuwen heen is het Joodse volk vervolgd vanwege de uitroep “Zijn bloed over ons” door een groep mensen bij de rechterstoel van Pilatus. Was dat dezelfde menigte als die een week eerder hosanna had geroepen?
Wat predikten de apostelen eigenlijk hierover in allerlei steden in het Romeinse Rijk? De Bijbel toont ons de feiten over hun prediking